Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Mgr. Mária Hlavajová

Názov triedy

Triedny učiteľ

MŠ1

Mgr. Barbora Bendžalová

MŠ2 Mgr. Jana Petríková

1.A

Mgr. Adriana Zemčáková

2.A

Mgr. Mária Dredanová

2.B

Mgr. Žaneta Mlynárová

3.A

Mgr. Bibiána Mogrovičová

4.A

Mgr. Erika Hrošárová

5.A

Mgr. Jana Motyková

6.A

Mgr. Tomáš Kočiš

7.A Mgr. Jaroslava Majerská
8.A Mgr. Klaudia Szitáriová

9.A

Mgr. Andrea Pavlová

2.C

Mgr. Jana Bendžalová

3. C

 

Mgr. Mária Hlavajová 

4.C

Mgr. Viera Orlovská

5.C

Mgr. Beáta Foltinská

6.C

PaedDr. Eva Halásová

7.C

RNDr. Jaroslav Schneider

2.D, 6.E

Mgr. Žaneta Rišová

3.E, 5.E

Mgr. Alena Ružbacká

1.K

Mgr. Valéria Fedáková

2.K

Mgr. Marta Kotyrová