Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Názov triedy

Triedny učiteľ

MŠ1

Mgr. Barbora Babejová

MŠ2 Mgr. Jana Bašistová

1.P

Mgr. Adriana Zemčáková

1.A

Mgr. Mária Hlavajová

1.B

Mgr. Žaneta Mlynárová

2.A

Mgr. Bibiána Mogrovičová

3.A

Mgr. Erika Hrošárová

4.A

Mgr. Mária Dredanová

5.A

Mgr. Tomáš Kočiš

6.A Mgr. Jaroslava Majerská
7.A Mgr. Klaudia Szitáriová

8.A

Mgr. Andrea Pavlová

9.A

Mgr. Ingrid Semanová

2.C

Mgr. Jana Bendžalová

3.C

Mgr. Viera Orlovská

4.C

Mgr. Beáta Foltinská

5.C

PaedDr. Eva Halásová

7.C

RNDr. Jaroslav Schneider

1.D, 6.E

Mgr. Žaneta Rišová

2.E

Mgr. Marta Kotyrová

3.E, 4.E

Mgr. Alena Ružbacká

1.K

Mgr. Valéria Fedáková