Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

30.1.2024 k nám zavítali žiaci Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči, aby nám pomohli spestriť tematický deň zameraný na  umeleckú a tvorivú stránku.

Ráno sme sa všetci stretli v telocvični, kde sa žiaci SOPgŠ predviedli v krátkom  divadelnom predstavení o zime. Do predstavenia zapojili aj našich najmladších žiakov.

Potom žiaci jednotlivých tried spolu s učiteľmi a študentami pracovali v tvorivých skupinách. Témou dňa boli zvieratá v umeleckých dielach.

Spoločne vytvorili rôzne umelecké diela. Boli to krátke rozprávkové ukážky, tanečné a spevácke dielka, ale aj výtvarné práce. 

Starší žiaci sa popasovali  s náročnejšími úlohami a vytvorili krátke dramatizácie bájok, rozhlasovú hru, natočili zaujímavé video a namaľovali krásne obrazy so zvieracím motívom.