Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Naša škola už dlhodobo spolupracuje s OZ Feman. Aj v  školskom roku 2019/2020 nás čakajú spoločné projekty: 

Názov projektu:        „AKO NEVIDIACI MENIA SVET HUDBY- III / tvorivé dielne, koncerty, festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Názov projektu:        „Povediem ŤA ku knihe a pamiatkam UNESCO / tvorivé dielne pre zrakovo postihnuté deti v Levoči“

V školskom roku 2018/19 projektové vyučovanie bude prebiehať pod názvom: ROBME VECI INAK A SPOLOČNE.