Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Projekty

V školskom roku 2018/19 názov projektového vyučovania bude ROBME VECI INAK a SPOLOČNE

Školský rok 2017/18 sa nesie v znamení celoškolského projektového vyučovania s názvom Pohybom ku zdraviu. Preto sa žiaci viac ako po iné roky venujú rôznym pohybovým aktivitám - behu, turistike, tancu, plávaniu a pod. Zapájajú sa do rôznych súťaží a často je ich úsilie korunované úspechom.

Pohybom ku zdraviu - Olympijský deň

1. júna 2018 vyvrcholilo projektové vyučovanie Pohybom ku zdraviu "školskou olympiádou". Nechýbali príhovory, privítanie športovcov a hymna.

 

Potom sa športovci rozpŕchli na športoviská...

 

V školskom roku 2016/17 je škola zapojená do viacerých projektov.

S občianskym združením Feman spolupracujeme na projektoch: Tmavomodrý svet 2016, Sociálna inklúzia v kultúre a Svetlo-voda-tma. V rámci projektov sa žiaci zúčastnia viacerých tvorivých dielní. Tvorivé dielne budú zamerané na výtvarnú a  hudobnú  činnosť. Počas mesiacov október a november budú žiaci nacvičovať krátky program, s ktorým vystúpia na spoločnom školskom predstavení. Pri oboznamovaní sa s vodou navštívia výrobu Baldovskej vody, miestne minerálne pramene a Spišský Jeruzalem.

Mliečna školská liga a školské mlieko – projekty na podporu správnej výživy u detí. V tomto projekte je školská jedáleň zapojená už niekoľko rokov.

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu realizujeme Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutých žiakov.

 

Projektové vyučovanie v školskom roku 2016/2017 je na tému Úcta k človeku.

V októbri žiaci 3. - 5. ročníka navštívili Senior klub v Domaňovciach. Seniorom porozprávali o tom, ako sa učia a potom si spoločne zaspievali.

 8. 11. 2016 boli žiaci VII.C triedy s pani učiteľkou Švedovou v mestskej knižnici, kde sa oboznamovali s danou témou.

15. 11. 2016 v rámci Dňa nevidiacich si žiaci celej školy hovorili o tom, aké je dôležité dodržiavať pravidlá, školský poriadok a priateľsky si navzájom pomáhať.

16. 11.2016 boli žiaci Praktickej školy vystupovať pre dôchodcov žijúcich v Domove dôchodcov v Levoči.

22. 11. 2016 sa v aule školy stretli žiaci V. A a V.B triedy, aby si spolu s pánom Verešom, psychológom, pripomenuli, čo je to úcta k sebe samému.

24. 11. 2016 žiaci Praktickej školy +vybraní žiaci školy boli navštíviť klientov v DSS Raslavice. Predviedli im krátky kultúrny program.

25. 11. 2016 sa žiaci III.A, V.A, V.B a VI.A triedy stretli s niekoľkými bývalými učiteľmi školy. V rozhovore zazneli spomienky na to, ako sa v škole žilo kedysi.

13. 12. 2016 boli žiaci VII.C v mestskej knižnici, kde besedovali na danú tému.

21.12. 2016 zorganizovala pani učiteľka Mlynárová pre žiakov špeciálnej základnej školy Čítanie so starými rodičmi. O svojich obľúbených knihách prišli žiakom porozprávať bývalí zamestnanci školy, ktorí sú už dnes starými rodičmi.

9. 2. 2017 prišiel medzi žiakov školy vdp. Štefanides, ktorého životný príbeh je pre žiakov veľmi poučný.

14. 3. 2017 besedovali žiaci V.C a VII.C o dôležitosti práce každého zamestnanca školy.

21. 3. 2017 si žiaci svoje skúsenosti boli preveriť medzi knihami - v mestskej knižnici.

28. 3. 2017 na súťaži Viem sa správať k druhým? žiaci 1. stupňa dokazovali svoje vedomosti o slušnom správaní sa.

19. 4. 2017 sa o úcte ku každému človeku rozprávali žiaci 2. stupňa v aule školy.

28. 4. 2017 sa v mestskom divadle v Levoči konala slávnostná akadémia pri príležitosti 95. výročia založenia prvej slovenskej školy pre nevidiacich. Aj toto podujatie sa nieslo v duchu projektového vyučovania Úcta k človeku.

12. 5. 2017 sa vybraní žiaci školy zúčastnili exkurzie do charitatívneho domu v Žakarovciach. Aj tu, medzi ľuďmi, ktorí sa dostali z najhorších situácií sa žiaci učili úcte k človeku.

 2. 6. 2017 žiaci materskej školy a 1. stupňa pripravili pre rodičov pekný kultúrny program s poďakovaním za ich starostlivosť.

 

Počas školského roka 2015/2016 v projektovom vyučovaní na tému Ochrana prírody pedagógovia školy zorganizovali  veľa aktivít.

Žiaci I.C sa vybrali na Štrbské Pleso

Druháci sa vybrali na Levočskú priehradu, kde kŕmili ryby a pozorovali okolitú prírodu.

Žiaci PŠ  a ŠZŠ spolu s pani učiteľkami pripravili ukážky zdravého stravovania.

Všetkým veľmi chutilo!

Aj starší žiaci chodili do prírody, aby sa naučili, ako ju chrániť.

V lesnej škôlke sa naučili, ako sa obnovuje les.

V dedine Ordzovany sa zoznámili aj so starostlivosťou o domáce zieratá.

Na farme v Odorici si vyskúšali, ako sa z mlieka robí syr, tvaroh a maslo.