Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V školskom roku 2020/2021 bude prebiehať školské projektové vyučovanie na tému:

Ako sa žilo v dobe našich rodičov a starých rodičov.

Cieľom projektového vyučovania je, aby si žiaci uvedomili obrovský skok vedy a techniky, aby vedeli porovnať dobu socializmu so súčasnosťou a tiež, aby sa naučili vážiť si to čo majú, či už ide o podmienky v akých rastú a vzdelávajú sa, alebo o materiálne zabezpečenie.