Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Oznam o výsledkoch volieb do rady školy za rodičov

 

Ema Duláková                              31 hlasov

Mgr. Martina Hudáčeková              28 hlasov

Jana Kacvinská                            18 hlasov

Jana Milčáková                            32 hlasov

Ing. Arch. Lukáš Sečka, PhD.        32 hlasov

Janka Šišková                             33 hlasov.

Spolu bolo odovzdaných           174 hlasov

 

Členmi rady školy za rodičov sa stávajú:

Janka Šišková,

Jana Milčáková,

Ing. Arch. Lukáš Sečka,

PhD. A Ema Duláková,

  1. náhradník – Mgr. Martina Hudáčeková,
  2. náhradník – Jana Kacvinská.