Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Ak žiak 3 a viac dní nie je prítomný v škole, rodičia musia potvrdiť na predpísanom tlačive, že ich dieťa je bezpríznakové. Aplikácia IZK umožňuje toto tlačivo podpísať elektronicky. Triedny učiteľ uvidí v IZK podpísané tlačivo okamžite po podpísaní.

 

Návod ako elektronicky podpísať tlačivo o bezpríznakovosti:

  1. Cez meno a heslo sa prihlásiť do IZK dieťaťa. V pravom hornom okne rozbaliť ponuku a vybrať odkaz Covid 19.

 


  1. Po kliknutí na odkaz COVID 19 sa rozbalí ponuka aktuálnych tlačív, ktoré sa dajú stiahnuť a vytlačiť. Ak chcete tlačivo podpísať elektronicky, kliknite na +.

 

 

 

  1. Na obrazovke sa objaví ponuka dokumentov. Na prvom mieste je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, na ktoré je potrebné kliknúť.

 

 

 

4.Rozbalí sa dokument aj s aktuálnym dátumom. Tento dokument si rodič prečíta. Ak sa ho týka pobyt v zahraničí, zaškrtne príslušné vyhlásenie. Ak dieťa v zahraničí nebolo, na konci dokumentu rodič klikne na uložiť. Týmto krokom bolo tlačivo elektronicky podpísané.