Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vedenie školy oznamuje rodičom, že zápis detí a žiakov do materskej školy, prípravného a prvého ročníka bude prebiehať celý mesiac apríl. Pretože zápis dieťaťa prebieha individuálne, je potrebné vopred sa na ňom dohodnúť, a to telefonicky na čísle: 053/4512395 alebo 0905859177.