Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Názov zmluvy Číslo zmluvy Meno, adresa účastníka zmluvy IČO účastníka zmluvy Celková hodnota zmluvy s DPH Dátum uzavretia zlmuvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Ustanovenia VOP
Cestovné poistenie   1040032099  UNIQA poisťovňa,a.s.,Krasovského 15, 85101 Bratislava  00653501  27,50  7.2.2019  13.2.2019  15.2.2019  
 Zmluva o uverejnení inzercie  QUO-54415-P5J8/1  Mediatel spol.s.r.o.,Miletočova 21, 821 08 Bratislava  358594415  309,60  6.2.2019  13.2.2019    
 Zmluva o poskytovaní služieb    PcProfi s.r.o.,  Fintická 14050/119, 08006 Prešov  44685173  180  1.2.2019  21.2.2019  28.2.2020  
 Rámcová kúpna zmluva    štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava  31331131    8.2.2019  26.2.2019  31.12.2019  
 Zmluva o poverení so spracovaním osobných údajov    ARBE,s.r.o.,Pekná cesta 19, Bratislava 36056553     1.3.2019  13.3.2019  31.12.2019  
 Zmluva o prenájme nebytových priestorov    Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov, Dubnica nad Váhom      12.2.2019  22.3.2019  16.3.2019  
 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre št. PFUK    Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava  00397865    25.3.2019  9.4.2019  neurčito  
Zmluva o dielo     Jozef Matvej, Bottova 9, 054 01 Levoča  34805567    4.4.2019  10.4.2019  14.6.2019  
 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb    Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30,     851 06 Bratislava  36061701    17.4.2019  26.4.2019  neurčito  
 Darovacia zmluva   1/2019  Múzeum Špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča 00151882     23.4.2019  26.4.2019    
 Memorandum pri spolupráci pri realizovaní projektu    Výcviková škola pre vodiace aasistenčné psy, Sekulská 1, 841 04 Bratislava a Slovenská asociacia európskych štúdií, Pražská 11, 811 04 Bratislava

 42357632

36070637

   24.4.2019  26.4.2019    
 Cestovné poistenie    Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,Dostojevského Bratislava rad 4, 815   00151700  7.53  6.5.2019  8.5.2019  17.5.2019  
 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb    Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469    13.5.2019  16.5.2019    
 Zmluva o dielo č05/2019    Ing. Mária Rosinová, Vodárenská 1, Levoča  40858405 920   3.5.2019      
 Zmluva o dielo    Elmita s.r.o.. Sabinovská 60. 08001 Prešov  44819366  11262,26  22.5.2019  31.5.2019  26.7.2019  
Cestovné poistenie č.6556207170   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700 7,53 6.6.2019 7.6.2019 9.6.2019  
Zmluva o dielo   Cestné prvky, sro. Borová 3295/36, 01001 Žilina 46875891 5107,20 22.5.2019 1.7.2019 26.7.2019  
Zmluva č.542   Wagon Trading spol.s.r.o. Cabajská 10, 950 22 Nitra 31657940   13.6.2019 19.6.2019 21.6.2019  
Cestovné poistenie č. 6556247242   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700 25,08 17.6.2019 19.6.2019 27.6.2019  
Zmluva o spolupráci    Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok  37801279    19.6.2019  17.7.2019    
Zmluva o poskytovaní služby   Periskop s.r.o., Park mládeže 630/1, 04001 Košice 50774336   26.6.2019 17.7.2019    
Darovacia zmluva  3/2019 Múzeum špec. školstva v Levoči, Nám.Majstra Pavla 28, 05401 Levoča 00151882   02.7.2019 17.7.2019    
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.t. 0905859177 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469   23.7.2019 8.8.2019 24 mesiacov  
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  č.t. 0905859177 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469   23.7.2019 8.8.2019 24 mesiacov