Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Názov zmluvy Číslo zmluvy Meno, adresa účastníka zmluvy IČO účastníka zmluvy Celková hodnota zmluvy s DPH Dátum uzavretia zlmuvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Ustanovenia VOP
 Zmluva o poskytovaní služieb  1/18

 Ing. Peter Krafčík

 Fintická 14050/119

08006 Prešov

 44685173  160  1.2.2018  1.2.2018 28.2.2019  
 Zmluva o uverejnení inzercie QUO-44605-K3G4/4 

 Mediatel spol. s.r.o.

Miletičová 21

82108 Bratislava

 35859415  309,60  13.2.2018  5.7.2018  5.7.2019  
 Poistna zmluva - cestovné poistenie Európa Basic  6554978574

 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

00151700 3,96 18.4.2018  25.4.2018 27.4.2018   
  Poistna zmluva - cestovné poistenie Európa Basic  6555028205   Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700   3,96 7.5.2018   10.5.2018  12.5.2018  
 Poistna zmluva - cestovné poistenie Európa Basic   6555033353  Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700   7,92  9.5.2018 14.5.2018   19.5.2018  
 Poistna zmluva - cestovné poistenie Európa Basic   6555046520  Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700   1,94  15.5.2018  17.5.2018  18.5.2018  
  Poistna zmluva - cestovné poistenie Európa Basic   6555046579   Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  00151700   17,10  15.5.2018 21.5.2018   25.5.2018  
 Darovacia zmluva  

 ZEMĚ,z.s. volgogradská 2491/35,        700 030 ostrava

 

 03539121  657,-  12.5.2018      
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom    Interaktívna škola,s.r.o., Vajanského 29, 080 01 Prešov  45888329    18.5.2018  18.5.2018  na dobu neurčitú  
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov     FreeTech,spol.s.r.o. Belopotockého 722/1 Liptovský Mikuláš  47973498    22.5.2018  22.5.2018  na dobu neurčitú  
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom    KOMENSKÝ,s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice  43908977    25.5.2018  25.5.2018  na dobu neurčitú  
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom    ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava  31331131    25.5.2018  25.5.2018  na dobu trvania platnosti platenej licencie  
 Zmluva o dielo  

 Jozef Matvej- stavebné práce, Bottová 9, 05401 Levoča

 34805567  6451,-  9.7.2018  9.7.2018  15.8.2018  
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 201807470

Disig,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

35975946 70,80 12.9.2018 12.9.2018 na dobu neurčitú  
 Zmluva o prenájme ľadovej plochy   36/2018/SŠ  Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 05401 Levoča  35528052    17.9.2018 1.10.2018   30.4.2018  
Zmluva o kratkodobej výpožičke nebytových priestorov   Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča 42085390   7.11.2018 7.11.2018 28.6.2019  
Zmluva o dielo 1/2018 Štefan Iľaš, Francisciho 36, 02401 Levoča 34805559  2600,- 9.11.2018 12.11.2018 14.12.2018  
Darovacia zmluva   Združenie priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči 31949177  2757,67 26.10.2018 26.10.2018    
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby  

Medison,s.r.o.

Obchodná 16, 04001 Košice

36679135   27.11.2018 1.12.2018 doba neurčitá  
Zmluva o dielo č. 2/2018  

Štefan Iľaš, Francisciho 36, Levoča

34805559 6000 10.12.2018 11.12.2018 15.1.2018  
 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  9920039900  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469  81,18  11.12.2018  11.12.2018  doba viazanosti 24 mesiacov