Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Spojená škola internátna - sídlo: Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča, IČO:
je verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Všetky potrebné údaje sú zverejnené v profile na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.