Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objednávky
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
 IČO
  1/19  členstvo RVC  25,00    14/2019  3.1.2019  RVC Prešov, Nám.mieru 1  31954120
  2/19  telefón, internet, televízia  108,49  0273830    3.1.2019  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava  35763469
  3/19  pohonné hmoty, oprava  302,41  zmluva o výdaní kariet    7.1.2019  Diners Club CS, s.r.o. Bratislava  35757086
  4/19  stravné lístky  2026,34   20/2019   9.1.2019  Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova, Bratislava  31396674
  5/19  kabel, konzola  45    21/2019  9.1.2019  MMSYSTEMY s.r.o. Smižany 50708317 
  6/19  telefón  15,68  0273830    10.1.2019  Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava  35763469
  7/19  telefón  26,93  0273830    10.1.2019   Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava  35763469
  8/19  telefón  8,48  0273830    10.1.2019   Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava 35763469
  9/19  telefón  7.60  e01#1-480V.9uu    11.1.2019  O2Slovakia, Bratislava 35848863
10/19  kurz  45    21/2019  11.1.2019  Nervuška ARTE  50335944
 11/19  elektrina  984,54  100662254ZoP    16.1.2019  VSE, Košice  44483767
 12/19  plyn kuchyňa  161  6330153028    16.1.2019  SPP, Bratislava 31592503
 13/19  prístup na portál  117    24/2019  16.1.2019  PP. Poradca podnikateľa, Žilina 47716746
14/19 elektro práce pre vykonanie odb. prehliadky a skúšky el.zar. a bleskozvodu 3390,-   208/2018 17.1.2019 Ing. Michal Novák, Wolkera 2336/13, SNV 47716746
 1/19  potraviny  116,15    10/19  14.1.2019  Spiš Market ,SNV  31729541
 2/19 potraviny 602,88   9/19 14.1.2019 ATC - JR , Púchov  35760532
3/19 potraviny 127,37   7/19 14.1.2019 Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen  36019208
4/19 potraviny 912,94   7/19 14.1.2019 Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen  36019208
5/19 potraviny 122,40   12/19 14.1.2019 Farma Nemešany  51442442
6/19 potraviny 27,92   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
7/19 potraviny 123,19   8/19 14.1.2019 Fega Food,Ploske 50697625
8/19 potraviny 9,68   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
9/19 potraviny 41,34   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
10/19 potraviny 78,72   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
11/19 potraviny 22,60   10/19 14.1.2019 Spiš Market,SNV 31729541
12/19 potraviny 214,01   8/19 16.1.2019 Fega Food,Ploske 50697625 
13/19 potraviny 41,21   2/19 16.1.2019 MPC CESSI, SNV 31651445
14/19 potraviny 190,21   7/19 17.1.2019 Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen 36019208
15/19 potraviny 72,39   10/19 17.1.2019 Spiš Market, SNV 31729541
16/19 potraviny 154,19   1/19 17.1.2019 BIGIMI,s.r.o. SNV 44676134
 17/19  potraviny  6,67    4/19 18.1.2019   Paciga pekáreň SNV 36582115 
18/19   potraviny 219,43     10/19 24.1.2019   Spiš Market, SNV 31729541
19/19   potraviny 30,64     10/19 24.1.2019   Spiš Market, SNV 31729541
20/19   potraviny 204     12/19 24.1.2019   Farma Nemešany  51442442
21/19   potraviny 100,25     8/19 24.12019   Fega Food,Ploské 50697625 
22/19   potraviny 65,14     4/19 29.1.2019   paciga pekáreň SNV 36582115
23/19   potraviny 162,60     2/19 29.1.2019   MPC CESSI SNV 31651445
24/19   potraviny 129,94     5/19 29.1.2019   Tatranská mliekareň KK 31654363
25/19 potraviny 216,15   1/19 29.1.2019 BIGIMI SNV  44676134
26/19 potraviny 144,44   7/19 29.1.2019 Inmedia Zvolen  36019208
27/19 potraviny 23,22   10/19 29.1.2019 Spiš Market, SNV 31729541
28/19 potraviny 196,06   10/19 29.1.2019 Spiš Market, SNV 31729541
15/19 revízia HP a hydrantov 504,-   22/19 17.1.2019 Černický Pavol, Nemešany 81, Spišský Hrhov 14375168 
16/19 konferencia 149,-   25/19 22.1.2019 Indícia, n.o. Rovniankova 15, Bratislava 45736286
17/19 konferencia 149,-   25/19 22.1.2019 Indícia Bratislava 45736286
18/19 školenie 84,-   27/19 25.1.2019 OTIDEA,sro, Astrova 2/A,  Bratislava 47139200
19/19 poistenie 211,68 5720012129   25.1.2019 Generali, Lamačská cesta 3/A, Bratislava 46552723
20/19 oprava sn. frézy, kosáčky, krovinorezu  150,85   15/19 25.1.2019 Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, SNV 17190444
21/19 časopis ŠKOLA 2019 25,-   28/19 25.1.2019 Marian Medlen-Jurisdat, Ondavská 89, Bratislava 11821973
22/19 seminár 30,-   31/19 29.1.2019 ICV, Družstevná 232/2 Košice  51424266
 23/19  naterové hmoty  59,77    16/2019  31.1.2019  Bal Slovakia Žilina  36396044
 24/19  prenájom 101,95   04.08/392.13/54    4.2.2019  VNsP, Probstnerova cesta2/3082 Levoča 36594849
 25/19  výroba kľučov  140,-    32/2019  5.2.2019  Mário Zemčák, Levoča  33056137
 26/19  BOZPPO  54,-  mandatná zmluva    5.2.2019  Regina Maliňáková SNV  34525807
 27/19 SPP kuchyňa   156,-  6330153028    5.2.2019  SPP, Mlynské Nivy44/A, Bratislava 35815256 
 28/19  Telefón pevná linka , TV  80,47  0273830    5.2.2019  Slovak Telekom Bratislava  35763469 
 29/19  vodné,stočné  1026,89  008/242/10P    6.2.2019  PVPS Poprad  36500968
 30/19  učebné pomôcky  76,88    36/19  6.2.2019  Moja Reproma, Bardejovská 2068/76, Ľubotice  35274158
 31/19  poistenie  27,50    41/19  8.2.2019  UNIQA, Krasovského 15,Bratislava  00653501
 32/19  knihy  10,82    37/19  8.2.2019  Martinus Gorkého 4, Martin  45503249
 33/19 knihy   4,05    38/19 8.2.2019   Martinus Martin  45503249
 34/19  O2 telefón 8,42   e01#1-480V.9uu    8.2.2019  O2 Slovakia Bratislava 35848863
 35/19  oprava výťahu  513,36    26/19  8.2.2019  Liftex Exnárova 6, Košice 17251605 
 36/19  uživanie ľadovej plochy  13  36/2018/SŠ    8.2.2019  TSM Levoča  35528052
 37/19  pohonné hmoty, náhradné diely  70,31  zmluva o vzdaní kariet    8.2.2019  Diners Klub Bratislava 35757086
 38/19  zapožičanie bežeckých setov  225    30/219  8.2.2019  Demo ski sport, Letecká 14, SNV  33848939
 39/19  telefón  14,89  0273830    11.2.2019  Slovak Telekom Bratislava  35763469 
 40/19  telefón  29,08 0273830     11.2.2019  Slovak Telekom Bratislava   35763469
 41/19  telefon  8,48  0273830    11.2.2019  Slovak Telekom Bratislava   35763469
 42/19  plyn  9,15  dohoda o úhrade    11.2.2019  SŠI 1, Levoča  42085390
 43/19  nájom SŠI  76,65 zmluva o vypožičke     11.2.2019  SŠI 1 Levoča  42085390
 44/19  uverejnenie inzercie  309,60  zmluva o uverejnení inzercie    12.2.2019  Mediatel Miletičova 21, Bratislava  35859415
 45/19  tlačiva  53,63    42/19  12.2.2019  Ševt Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131
 46/19  winibeu, winpam  155,35  R220/2008    13.2.2019  Ives, Čsl.armády 20, Košice  00162957
 47/19  elektrina  1175,34  100662254ZOP    13.2.2019 VSE Košice   44483767
 48/19  zdravotnícky materiál  575,52   39/19   14.2.2019 Zelená lekáreň, Žel.riadok 2, Levoča  51838681
 29/19  potraviny  180,34    8/19  30.1.2019  Fega Food Ploske 50697625 
30/19  potraviny 112,18   4/19 7.2.2019 Paciga SNV 36582115
 31/19   potraviny  10,33    10/19  7.2.2019 SPIŠ Market SNV  31729541
 32/19  potraviny   65,47    10/19 7.2.2019   SPIŠ Market SNV 31729541
33/19   potraviny   94,69   10/19  7.2.2019   SPIŠ Market SNV 31729541
34/19  potraviny 11,90   10/19 7.2.2019 SPIŠ Market SNV 31729541
35/19  potraviny 66,36   8/19 7.2.2019 Fega Food Ploské 50697625
36/19  potraviny 266,71   5/19 14.2.2019 Tatranská ml. Kežmarok  31654363
37/19  potraviny 58,52   2/19 14.2.2019 MPC CESSI SNV 31651445
38/19  potraviny 28,03   8/19 14.2.2019 Fega Food Ploské  50697625
39/19  potraviny 25,52   10/19 14.2.2019 SPIŠ Market SNV 31729541
40/19  potraviny 125,95   10/19 14.2.2019 SPIŠ Market SNV 31729541
41/19  potraviny 135,59   13/19 14.2.2019 King Fruits Svit  50470426
42/19  potraviny 433,93   7/19 14.2.2019 Inmedia Zvolen  36019208
43/19  potraviny 149,07   9/19 14.2.2019 ATC-JR Púchov 35760532
 44/19  potraviny  78,62    2/19 14.2.2019   MPC CESSI 31651445
 45/19  potraviny  62,58    4/19  14.2.2019  Paciga s.r.o. SNV 36582115 
 46/19  potraviny  227,69    3/19  15.2.2019  Paciga s.r.o. SNV 36582115
 47/19 potraviny   122,40   12/19 15.2.2019  Farma Nemešany   51442442
 48/19 potraviny   135,80   5/19  15.2.2019  Tatranská ml. KK  31654363 
 49/19 potraviny  4,80    6/19  15.2.2019  Tatranská ml. KK 31654363
 49/19 Office 365  180   Zmluva o poskytovaní služieb   19.2.2019  PcProfi,s.r.o., Fintická 14050/119,08006 Prešov   44685173
 50/19  Skipass  168    29/19  19.2.2019  ARPROG a.s. Hodžova 3192/3 Poprad  36168335
 51/19  výmena čerpadla na TUV  2218,37    34/19  20.2.2019 Pollákovci a.s. Nábrežná 54, 05311 smižany  47102039 
 52/19  preprava osôb 275    40/19  26.2.2019  FFO bus s.r.o. Lúčna 1655/29 Levoča   47341017
 53/19  plyn SŠI  5492,38  dohoda o úhrade    26.2.2019  SŠI 1 Levoča  42085390
 54/19 lyžiarský výstroj  150    33/19  27.2.2019  Jaroslav Neupauer, Starý Smokovec 40,Vysoké Tatry  30642787
55/19 vodné stočné 535,99 008/242/10P   27.2.2019 PVPS a.s., Poprad  36500968
56/19 spotrebné normy 55,80   50/19 4.3.2019 Jedálne.sk, Bulllux sro, J.M.Hurbana 1924/16A Banská Štiavnica  46065385
57/19 seminár 20   57/19 4.3.2019 RVC Prešov  31954120
58/19 kanc.materiál,toner,vyp.technika 324,30   47,48,49/19 4.3.2019 Datas, SNV  35320214
59/19 seminár 215   54/19 4.3.2019 RVC Prešov  31954120
60/19 oprava pračky 50,33   52/19 4.3.2019 Šefčík Peter, Jablonov 257 34524509 
61/19 plyn kuchyňa 147 6330152028   4.3.2019 SPP Mlynské Nivy 44/A Bratislava 35815256
62/19 odpad 105,14   35/19 4.3.2019 TSM Levoča 35528052
63/19 seminár 15   56/19 6.3.2019 CPPPaP Košice  
64/19 knihy 134,88   44/19 6.3.2019 Vladimír Halcin  34802746
65/19 BOZPPO 54 mandatná zmluva   6.3.2019 BOZPPO Regina Maliňáková  34525807
50/19 potraviny 132,45   1/19 28.202019 BIGIMI SNV 44676134 
51/19 potraviny 42,24   6/19 28.2.2019 Tatranská mliekareň 31654363
52/19 potraviny 44,15   5/19 28.2.2019 Tatranská mliekareň 31654363
53/19 potraviny 29,67   3/19 28.2.2019 Paciga s.r.o. 36582115
54/19 potraviny  78,60    2/19  28.2.2019  MPC CESSI a.s. SNV 31651445
 55/19 potraviny   135,67    10/19 28.2.2019   Spiš Market SNV 31729541
 56/19 potraviny   33,05    10/19  28.2.2019  Spiš Market SNV 31729541
57/19 potraviny 240,74   7/19 28.2.2019 Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
58/19 potraviny 417,62   8/19 28.2.2019 FEGA FOOD, Ploské  50697625
59/19 potraviny 55,72   13/19 28.2.2019 Kingfruits s.r.o. SVIT  50470426
60/19 potraviny 13,91   10/19 28.2.2019 Spiš Market SNV 31729541
61/19 potraviny 54,77   10/19 28.2.2019 Spiš Market SNV 31729541
62/19 potraviny 22,69   7/19 28.2.2019 Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
63/19 potraviny 256,38   7/19 28.2.2019 Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
64/19 potraviny 166,97   9/19 28.2.2019 ATC-JR, Puchov  35760532
65/19 potraviny 17,74   10/19 4.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
66/19 potraviny 28,78   10/19 4.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
67/19 potraviny 88,18   1/1/ 4.3.2019 Bigimi,s.r.o. SNV 44676134
68/19 potraviny 21,57   2/19 4.3.2019 MPC CESSI SNV 31651445
66/19 havarijné poistenie  305,64 6808084822    8.3.2019 Komunálna poisťovňa, Horná 82/25,  Banská Bystrica 31595545
67/19 úrazové poistenie 108,12 2497204801   8.3.2019 Colonnade Insurance Moldavská cesta 8B, Košice 50013602
68/19 čistiace a hygienické potreby 965,83   55/19 11.3.2019 Gastrobal Gerlachov  46841075
69/19 revízia výťahu 85,69 6.3.1020   11.3.2019 Liftex Veronika Rusnáčkova, Exnárova 6, Košice  17251605
 70/19 pracovno,zdravotná služba  288  zmluva o zabezpečení výkonov PZS    11.3.2019 Medison, Obchodná 16, Košice  36679135
71/19 korčuľovanie 14,50 36/2018/SŠ   11.3.2019 TSM Levoča  35528052
72/19 telefón O2 7,70 e01#1-480V.9uu   11.3.2019 O2 slovakia Einsteinova 24,Bratislava 35848863
73/19 telefón pevná linka, TV 80,15 0273830   11.3.2019 Slovak Telekom, Bratislava  35763469 
74/19 telefón  8,48 0273830   11.3.2019 Slovak Telekom, Bratislava  35763469
75/19 telefón 25,84 0273830   11.3.2019 Slovak Telekom, Bratislava  35763469
76/19 telefón 14,29 0273830   11.3.2019 Slovak Telekom, Bratislava  35763469 
77/19 nafta 118,03 zmluva o vydaní kariet   11.3.2019 Diners Club CS, s.r.o. Bratislava  35757086
 69/18  potraviny  201,86    3/19  11.3.2019  Paciga SNV 36582115
70/19  potraviny 213,54   8/19 11.3.2019 Fega Food s.r.o. Ploské 50697625
71/19  potraviny 2,84   10/19 11.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
72/19  potraviny 86,12   10/19 11.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
73/19  potraviny 208,08   13/19 11.3.2019 Farma Nemešany  51442442
74/19  potraviny 382,35   7/19 14.3.2019 INMEDIA, splol.s.r.o. Zvolen  36019208
75/19  potraviny 32,07   7/19 14.3.2019 INMEDIA, splol.s.r.o. Zvolen  36019208
76/19  potraviny 119,06   10/19 14.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
77/19  potraviny 21,97   10/19 14.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
78/19  potraviny 36,94   4/19 14.3.2019 Paciga s.r.o. SNV 36582115
79/19  potraviny 151,64   5/19 14.3.2019 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363
80/19  potraviny 12,19   8/19 14.3.2019 Fega Food s.r.o. Ploské 50697625
81/19  potraviny 143,06   10/19 15.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
82/19  potraviny 13,33   10/19 15.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
83/19  potraviny 16,60   7/19 15.3.2019 INMEDIA, splol.s.r.o. Zvolen  36019208
84/19  potraviny 170,51   7/19 15.3.2019 INMEDIA, splol.s.r.o. Zvolen  36019208
85/19  potraviny 4,80   6/19 15.3.2019 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363
86/19  potraviny 245,44   2/19 15.3.2019 MPC CESSI a.s. SNV 31651445
 78/19  on-line kniha  339    58/19  12.3.2019  Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava  35730129
 79/19  seminár  20    53/19  12.3.2019  RVC Prešov  31954120
 80/19  elektrina  995,15  100662254ZOP    14.3.2019  VSE, Mlynská 31, Košice  44483767
 81/19  učebné pomôcky  365,20    57/19  14.3.2019  Datas SNV 35320214 
 82/19  učebné pomôcky  101,27    60/19  18.3.2019  ESAT, Hlavné nám. 17 Kežmarok  44210531
 83/19  stolička  89,85    61/19  18.3.2019  Mária Plešková Malinova 36 Topolčany 51259851
 84/19  dezinfekcia  72    62/19  20.3.2019  Klein , Pribinova 93, Smižany  47064498
 85/19  soľ  26,28    51/19  21.3.2019  Paciga Zimná 88,SNV  36582115
 86/19  kanc. materiál, toner  258,80    47,49/19  21.3.2019  Datas SNV  35320214
 87/19  plyn SŠI  4070,87  dohoda o úhrade    25.3.2019  SŠI Nám.Š.Kluberta 1 Levoča  42085390
 88/19  konferencia  200    64/19  25.3.2019  RAABE Bratislava  35908718
 87/19  potraviny  242,48    1/19  25.3.2019  BIGIMI SNV  44676134
 88/19  potraviny 214,26    2/19   25.3.2019  MPC CESSI SNV 31651445
89/ 19  potraviny 7,02    10/19  25.3.2019   Spiš Market SNV 31729541
90/19  potraviny 98,44    10/19  25.3.2019   Spiš Market SNV 31729541
91/19 potraviny 224,66   8/19 25.3.2019 FEGA FOOD Ploske  50697625
92/19 potraviny 57,55   10/19 25.3.2019 Spiš Market SNV 31729541
93/19 potraviny 154,17   7/19 25.3.2019 INMEDIA Zvolen  36019208
 94/19  potraviny  21,80    4/19  26.3.2019  Paciga SNV 36582115 
95/19 potraviny 47,36   4,19  26.3.2019 Paciga SNV 36582115
96/19 potraviny 289,69   5/19  26.3.2019 Tatranská ml. Kežmarok  31654363
97/19 potraviny 176,60   7/19  26.3.2019 Inmedia Zvolen  36019208
98/19 potraviny 103,38   10/19  26.3.2019  Spiš Market SNV 31729541
99/19 potraviny 9,95   10/19  26.3.2019  Spiš Market SNV 31729541
89/19 čistiace prostriedky 65   63/19 28.3.2019 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 Sládkovičovo 45547921
90/19 učebné pomôcky 56   66/19 28.3.2019 AjMy sro, M.R.Štefánika 27, Levoča 46274413
 100/19  potraviny  4,80   6/19   28.3.2019  Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363
 101/19 potraviny  79,58    13/19 28.3.2019   Kingfruits s.r.o.  50470426
102/19  potraviny  96,31     8/19 28.3.2019   FEGA FOOD Ploské 50697625 
103/19  potraviny  122,40     12/19 28.3.2019   Farma Nemešany  51442442
104/19  potraviny  134,17     10/19 29.3.2019   Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
105/19  potraviny  10,10     10/19 29.3.2019   Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
106/19  potraviny  120,47     9/19 29.3.2019   ATC-JR,s.r.o. Púchov 35760532
107/19  potraviny  178,16     1/19 5.4.2019   BIGIMI, s.r.o. SNV  44676134
108/19  potraviny  139,     2/19 5.4.2019   MPC CESSI SNV 31651445
109/19  potraviny  145,94     4/19 5.4.2019   Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363
110/19 potraviny 185,02   10/19 5.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
111/19 potraviny 115,78   7/19 5.4.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. Zvolen  36019208
112/19 potraviny 15,52   10/19 5.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
113/19 potraviny 56,51   8/19 5.4.2019 FEGA FOOD Ploské 50697625
114/19 potraviny 122,40   12/19 5.4.2019 Farma Nemešany s.r.o.  51442442
115/19 potraviny 33,43   4/19 9.4.2019 Paciga s.r.o. SNV 36582115 
116/19 potraviny 246,56   3/19 9.4.2019 Paciga s.r.o.  36582115
117/19 potraviny 56,18   10/19 9.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
118/19 potraviny 133,86   10/19 9.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
119/19 potraviny 86,89   10/19 9.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
120/19 potraviny 49,61   10/19 9.4.2019 Spiš Market,spol s.r.o. SNV 31729541
121/19 potraviny 173,01   7/19 9.4.2019 Inmedia,spol.s.r.o. Zvolen  36019208
 91/19  oprava VT  320,60    48/19  29.3.2019  Datas SNV 35320214 
 92/19  Vodné, stočné  1128,97  008/242/10P    8.4.2019  PVRS Poprad  36500968
 93/19  korčuľovanie  24,50  36/2018/SŠ    8.4.2019  TSM Levoča  35528052
 94/19  oprava garaže  10000  Zmluva o dielo    8.4.2019 Jozef Matvej, Bottova 9 Levoča  34805567
 95/19  plyn  125  6330153028    8.4.2019  SPP Mlynská Nivy 44/A Bratislava  35815256
96/19   telefón O2  7,67  e01#1-480V.9uu    8.4.2019  O2 Bratislava  35848863
 97/19  telefón pevná linka  86,71  0273830   8.4.2019   Slovak Telekom Bratislava 35763469
 98/19  WEB  78,44  zmluva o úhrade    8.4.2019  ARMIN  SNP 8, Nové Mesto nad Váhom 36687871
 99/19  konferencia  40    71/19  8.4.2019  TiJa  Pri Prameni 30, Levoča  42111862
 100/19  pohonné hmoty  168,18  zmluva o vydaní kariet    9.4.2019  Diners Club CS,s.r.o. Bratislava  35757086
 101/19  telefón  14,93  0273830    10.4.2019  Slovak Telekom.a.s. Bratislava  35763469
 102/19  telefón  28,45  0273830    10.4.2019  Slovak Telekom.a.s. Bratislava  35763469
103/19  telefón  10,06   0273830   10.4.2019   Slovak Telekom.a.s. Bratislava  35763469
 104/19  kancelársky papier  175    47/19 10.4.2019   Datas SNV 35320214
 105/19  oprava VT  74,80    48/19  10.4.2019  Datas SNV 35320214
 106/19  kanc. tovar,toner  175,28    47,49/19  10.4.2019  Datas SNV 35320214
 107/19  elektrina  1335,85  100662254ZOP    11.4.2019  VSE Mlynská 31 Košice  44483767
 108/19  uč. pomôcky  295    70/19 17.4.2019   KIBO SPORT, Bohdanovce nad Trnavou 410 43313698 
 109/19  prenájom priestorov  725,73  2/2017    17.4.2019  SŠI 1, Levoča 42085390 
 110/19  plyn SŠI 1  4318,21  dohoda o úhrade    17.4.2019   SŠI 1, Levoča 42085390
 111/19  bazén  84  dohoda o úhrade    17.4.2019   SŠI 1, Levoča  42085390
 112/19 učebnice a pracovné zošity  98,04    72/19  23.4.2019  Martinus Gorkého 4 Martin  45503249
113/19 oprava PC 326,50   48/19 20.2.2019 Datas Sp. Nová Ves 35320214
114/19 softwer 1707,36   59/19 23.4.2019 ARBE, Pekná cesta 19 Bratislava 36056553
 122/19  potraviny  182,02    8/19  11.4.2019   FEGA FOOD Ploské 50697625 
123/19 potraviny 324,66   7/19 11.4.2019  Inmedia Zvolen  36019208
124/19 potraviny 241,40   2/19 17.4.2019 MPC CESSI SNV  31651445
125/19 potraviny 204,24   5/19 17.4.2019 Tatranská mliekareň Kežmarok  31654363
126/19 potraviny 310,51   1/19 17.4.2019 BIGIMI SNV  44676134
127/19 potraviny 81,6   12/19 17.4.2019 Farma Nemešany 51442442 
128/19 potraviny 55,81   10/19 17.4.2019 Spiš Market 31729541
129/19 potraviny 117,65   10/19 17.4.2019 Spiš Market 31729541
130/19 potraviny 75,08   4/19 17.4.2019 Paciga SNV 36582115
131/19 potraviny 98,58   2/19 29.4.2019 MPC CESSI SNV 31651445
132/19 potraviny 196,25   8/19 29.4.2019  FEGA FOOD Ploské 50697625 
133/19  potraviny  275,23    9/19  29.4.2019  ATC-JR Púchov 35760532
134/19  potraviny  79,33    10/19  29.4.2019   Spiš Market 31729541
135/19  potraviny  42,89    10/19  29.4.2019   Spiš Market 31729541
136/19  potraviny  320,10    7/19  29.4.2019   Inmedia Zvolen  36019208
137/19  potraviny  122,40    12/19  29.4.2019   Farma Nemešany  51442442
 138/19  potraviny   80,09    1/19  30.4.2019  Bigimi SNV  44676134
139/19 potraviny  15,82   10/19 30.4.2019 Spiš Market 31729541
140/19 potraviny  129,32   10/19 30.4.2019 Spiš Market 31729541
141/19 potraviny  26,83   4/19 30.4.2019 Paciga SNV  
 115/19  BOZPPO  54  Mandátna zmluva    24.4.2019  Regina Maliňáková SP. Nová Ves  34525807
116/19   konštrukcia pod basketbalové koše + montáž  672    73/19  2.5.2019 Kovovýroba -Ing. Rusnák, Mäsiarska 2  Levoča  17146569
117/19 ostrenie a výroba kľučov 56,19   32/19 2.5.2019 Mário Zemčák, Levoča  33056137
118/19 kontrola váh a závaží 106,50   76/19 2.5.2019 Ing. Fr. Mlynarčík, Štúrovo nábr.2365/13, SNV  17296978
119/19 telefón 82,96 0273830   6.5.2019 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava  35763469
120/19 poistenie - cestovné 7,53 6556136361   6.5.2019 Allianz- Slovenská poisťovňa Bratislava 00151700
121/19 toner 334   49/19 7.5.2019 Datas SP.Nová Ves 35320214
122/19 oprava PC 336   48/19 7.5.2019 Datas Sp. Nová Ves 35320214
123/19 uč. pomôcky 92,90   80/19 7.5.2019 Ján Drobec Pekárenská 654/8 Handlová 48103080
124/19 poradenstvo  1860   23/19 7.5.2019 OVES EDU- CONSULTANT s.r.o. Veĺký Leg 615 Lehnice  51948273
 125/19  demontáž a pripojenie vody  305,02    78/19 10.5.2019   Pollákovci Nábrežná 54 Smižany 47102039 
126/19 BOZPPO 54 mandátna zmluva   10.5.2019 BOZPPO R. Maliňáková SNV  34525807
127/19 korčuľovanie 2,5 36/2019   10.5.2019 Tech. služby mesta Levoča Hradby 2, 054 01 Levoča  35528052
128/19 vodné, stočné 931,32 008/242/10P   10.5.2019 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad  36500968
129/19 telefón 29,78 0273830   10.5.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava  35763469 
130/19 telefón 8,48 0273830   10.5.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava   35763469
131/19 telefón 15,08 0273830   10.5.2019 Slovak Telekom,a.s., Bratislava   35763469
132/19 telefón 10,86 e01#1-480V.9uu   10.5.2019 O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava 35848863
133/19 seminár 20   81/19 14.5.2019 RVC Prešov 31954120 
134/19 pohonné hmoty, oprava 449,56 zmluva o vydaní kariet   14.5.2019 Diners club Bratislava  35757086
 142/19  potraviny  149,67    2/19  13.5.2019  MPC CESSI SNV 31651445
 143/19  potraviny 129,31     5/19  13.5.2019 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok  31654363 
144/19 potraviny 239,32   3/19 13.5.2019 Paciga s.r.o. SNV 36582115
145/19 potraviny 176,40   8/19 13.5.2019 FEGA FOOD Kežmarok  50697625
146/19 potraviny 184,67   7/19 13.5.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
147/19 potraviny 52,13   10/19 13.5.2019. Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
148/19 potraviny 3,23   10/19 13.5.2019 Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
149/19 potraviny 57,92   10/19 13.5.2019 Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
150/19 potraviny 9,97   10/19 13.5.2019 Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
151/19 potraviny 27,52   4/19 13.5.2019 Paciga s.r.o. SNV 36582115 
152/19 potraviny 55   2/19 15.5.2019 MPC CESSI a.s. SNV 31651445
153/19 potraviny 426,06   7/19 15.5.2019 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208
154/19  potraviny  93,90     10/19 15.5.2019   Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
155/19  potraviny  18,36    10/19   15.5.2019  Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
156/19  potraviny  30,62     4/19 15.5.2019   Paciga SNV  36582115
157/19   potraviny  169,88    2/19  16.5.2019  Bigimi, SNV  44676134
 158/19  potraviny 120,78    7/19  16.5.2019   Inmedia, spol.s.r.o.  36019208
159/19 potraviny 122,40   12/19 16.5.2019 Farma Nemešany 51442442 
160/19 potraviny 224,64   8/19 16.5.2019 Fega FOOD,s.r.o. Ploské  50697625
135/19 poplatok za komunálny odpad 1716 rozhodnutie č 566   16.5.2019 Mesto Levoča, Nám.Majstra Pavla 4, Levoča  00329321
 136/19 všeobecný materiál   261,05    18/19  16.5.2019  Železiarstvo Olekšák, Pri podkove 3, Levoča  36781410
 137/19 kancelárske potreby   100,45    47/19 16.5.2019   Datas, Sp. Nová Ves 35320214
 138/19  stravné lístky  2026,34    84/19  16.5.2019  Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 31396674
 139/19 elektrina   1115,58  100662254ZOP    16.5.2019  VSE Košice 44483767
 140/19 hygienické a čistiace potreby   1348,20    79/19  17.5.2019  Gastrobal, Gerlachov 46841075
 161/19  potraviny  98,46    13/19 17.5.2019   Kingfruits s.r.o., Svit  50470426
 162/19  potraviny 26,83     10/19  17.5.2019  Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
163/19  potraviny  51,96     10/19  17.5.2019  Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
164/19  potraviny  84,19    9/19   20.5.2019  ATC-JR,s.r.o. Púchov 35760532
165/19  potraviny  18,25    10/19  22.5.2019   Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
166/19 potraviny 83,75   10/19 22.5.2019 Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
167/19 potraviny 99,91   2/19 22.5.2019 MPC Cessi a.s. Sp. Nová Ves 31651445
168/19 potraviny 113,59   10/19 23.5.2019 Spiš Market,spol.s.r.o. 31729541
169/19 potraviny 99,07   8/19 23.5.2019 FEGA FOOD Ploské 50697625 
 141/19  učebné pomôcky  1064,-    69/19  27.5.2019 AjMy  M.R.Štefánika 27 Levoča   46274413
142/19 oprava regulačného zariadenia plynu 134,40   85/19 27.5.2019 Tatraregula, Tatranská 242  Nová Lesná 32876734 
143/19 učebné pomôcky 23,51   87/19 27.5.2019 ŠEVT Banská Bystrica 31331131 
144/19 revízia plynu 242   83/19 27.5.2019 jozef Džubák TIP TOP Podunajská 7, Sp. Nová Ves  11950609
145/19 revízia výťahu 85,69 6.3.2010   27.5.2019 Veronika Rusnačíková, Exnárová 6 Košice  17251605
146/19 projektová dokumentácia 920 05/2019   27.5.2019 Ing, Mária Rosinová, Vodárenská 1, Levoča  40858405
 147/19  plyn   3033,52  dohoda o úhrade    30.5.2019  SŠI 1 Levoča 42085390
 161/19  potraviny  98,46   13/19   17.5.2019  Kingfruits Svit  50470426
162/19   potraviny 26,83    10/19  17.5.2019   Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
163/19  potraviny  51,96    10/19  17.5.2019   Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
164/19  potraviny  84,19    9/19  20.5.2019   ATC-JR Púchov 35760532
165/19  potraviny  18,25    10/19  22.5.2019   Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
166/19  potraviny  83,75    10/19  22.5.2019   Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
167/19  potraviny  99,91    2/19  22.5.2019   MPC CESSI Sp. Nová Ves 31651445
168/19 potraviny 113,59   1019 23.5.2019  Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
169/19 potraviny 99,07   8/19 23.5.2019 FEGA FOOD Ploské 50697625
170/19 potraviny 136,50   5/19 31.5.2019 Tatranská mliekareň Kežmarok 31654363 
171/19 potraviny 9,60   6/19 31.5.2019 Tatranská mliekareň Kežmarok 31654363 
172/19 potraviny 165,66   7/19 31.5.2019 Inmedia Zvolen  36019208
173/19 potraviny 105,91   10/19 31.5.2019  Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
174/19 potraviny 137,95   8/19 31.5.2019 FEGA FOOD Ploské 50697625 
175/19 potraviny 122,40   12/19 31.5.2019 Farma Nemešany 51442442
 148/19  overenie meradiel  33,48    77/19  4.6.2019  Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521
149/19 spravodajca 195,60   88/19 4.6.2019 Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava  35730129
150/19 poistenie 7,53 6556207170   4.6.2019 Allianz Bratislava  00151700
151/19 oprava VT a kanc. mater. 64,80    46,47/19 4.6.2019 Datas, Sp. Nová Ves 35320214 
152/19 telefón   0273830   4.6.2019 Slovak Telekom,   35763469
 176/19  potraviny  57,14    4/19 6.6.6.2019  Paciga s.r.o., Sp. Nová Ves  36582115
177/19 potraviny 260,07   1/19 6.6.2019 BIGIMI,s.r.o. Sp. Nová Ves  44676134
178/19 potraviny 104,12   4/19 6.6.2019 Paciga s.r.o. Sp. Nová Ves 36582115
179/19 potraviny 147,79   2/19 6.6.2019 MPC CESSI Sp. Nová Ves 31651445
180/19 potraviny 99,30   5/19 6.6.2019 Tatranská mliekareň Kežmarok 31654363
181/19 potraviny 1,92   6/19 6.6.2019 Tatranská mliekareň kežmarok  31654363
182/19 potraviny 19,58   10/19 6.6.2019 Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
183/19 potraviny 143,39   10/19 6.6.2019 Spiš Market Sp. Nová Ves 31729541
184/19 potraviny 241,86   7/19 6.6.2019 Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
185/19 potraviny 118,54   8/19 6.6.2019 FEGA FOOD Ploské  50697625
186/19 potraviny 23,21   10/19 6.6.2019 Spiš Market, Sp. Nová Ves 31729541
187/19  potraviny  166,87     10/19  6.6.2019 Spiš Market, Sp. Nová Ves 31729541
 188/19 potraviny  89,01     7/19  7.6.2019  Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen  36019208
 189/19  potraviny 130,12     9/19  12.6.2019  ATC-JR Púchov 35760532
 190/19  potraviny  85,68    12/19  12.6.2019  Farma Nemešany  51442442
191/19 potraviny 55,49   4/19 12.6.2019 Paciga, Spišska Nova Ves 36582115 
192/19 potraviny 166,91   3/19 12.6.2019 Paciga, Spišská Nová Ves 36582115
193/19 potraviny 130,26   10/19 12.6.2019 Spiš Market, Sp. Nová Ves 31729541
194/19 potraviny 16,42   8/19 12.6.2019 Fega Food, Ploské 50697625
195/19 potraviny 84,31   2/19 12.6.2019 MPC CESSI, Sp. Nová Ves 31651445 
153/19   vodné, stočné  876,92  008/242/10P    6.6.2019  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad 36500968
 154/19  BOZPPO  54  Mandatná zmluva    7.6.2019  BOZPPO-Regina Maliňáková, Sp. Nová Ves  34525807
155/19   pohonné hmoty  225,65  Zmluva o vydaní kariet    7.6.2019  Diners Club, Bratislava  35757086
 156/19  dodávka a montáž kamery  265,56    184/19  10.6.2019  Dobro, spol.s.r.o., Mlynská 13 Smižany  31707718
 157/19  garážová brána  1900    32/19  10.6.2019  Peter Fľak, Lomnicka 890/7, Levoča  33055068
 158/19  výroba a montáž okien v kotolni  270    75/18  10.6.2019  Peter Fľak, Lomnicka 890/7, Levoča  33055068
 159/19  výroba kľúčov a nová vložka  122,97    32/19  11.6.2019  Mário Zemčák, Francisciho 4, Levoča  33056137
 160/19  telefón O2, Bratislava  7,41  e01#1-480V.9uu    11.6.2019  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, Bratislava 35848863
161/19 telefón 

8,48 

0273830   11.6.2019 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava 35763469
162/19 telefón 29,99 0273830   11.6.2019 Slovak Telekom, a.s. ,Bajkalská 28, Bratislava  35763469
163/19 telefón 14,99 0273830   11.6.2019 Slovak Telekom, a.s. ,Bajkalská 28, Bratislava  35763469
164/19  oprava elektrickej stoličky  400    93/19  17.6.2019  Michal Jedinák, Veľký Lipník 8   43385249
165/19   cestovné poistenie   25,08  6556247242    17.6.2019  Allianz, Slovenská poisťovňa, Bratislava  00151700
166/19 oprava garaže 12690 Zmluva o dielo   17.6.2019 Jozef Matvej, Bottova 9 Levoča  34805567
167/19 elektro materiál 503,35   19/2019 17.6.2019 Zonic, Ružová 36, Levoča  37479369
196/19 potraviny 60,61   10/19 14.6.2019 Spiš Market, spol.s.r.o.,Spišská Nová Ves 31729541
197/19 potraviny 183,68   1/19 18.6.2019 BIGIMI,s.r.o., Sp. Nová Ves  44676134
198/19 potraviny 243,80   5/19 18.6.2019 Tatranská mliekareň, Kežmarok  31654363
199/19 potraviny 9,60   6/19 18.6.2019 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 
 168/19  inštalačný materiál  153,60    17/19  20.6.2019 Školník Emil, Doľany17   14373114
 169/19 tabuľa s označením školy   24    92/19  20.6.2019  Progrup sk, s.r.o. Klincova 35, Bratislava  51014751
 170/19  plyn SŠI  3099,55  dohoda o úhrade   20.6.2019   SŠI, Námestie Š. Kluberta 1, Levoča 42085390 
 171/19  elektrina  1142,05  100662254ZOP   20.6.2019  Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 30, Košice  44483767
 172/19  časopisy  66,60    89/19  21.6.2019  ARES spol.s.r.o., Športová 5, Bratislava  31363822
 173/19  stavebné práce  3200    82/19  25.6.2019  Štefan Iľaš, Francisciho 36, Levoča  34805559
 174/19  časopis - online 223,20     96/19  25.6.2019  Verlag Dashofer, Železničiarska 13 Bratislava 35730129
 175/19  tepovač  708    95/19  26.6.2019  ACS spol,s.r.o., Radlinského 27  SNV 36582298
 176/19  tlačivá   211,67    43/19  25.6.2019  ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica  31331131
 177/19 čistenie zvodov   154    150/18  26.6.2019  Kanal Servis, Topoľová 1913/13, SNV  50612395
 178/19  periskop  6  zmluva o poskytovaní služieb    26.6.2019  Periskop s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01Košice  50774336
 179/19  uč. pomôcky  55,81    65/19  2.7.2019  Vladimír Halcin, Francisciho 38 Levoča  34802746
 180/19  plyn šk. kuchyňa  125  6330153028    2.7.2019  SPP Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava  35815256
181/19 nábytok 1500   86/19 2.7.2019 Baribal, Kežmarská cesta 2134/21, Levoča  44984740
182/19 poistenie cestovné 13,17 6556333034   3.7.2019 Allianz, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
 200/19  potraviny  122,63    2/19  28.6.2019  MPC Cessi, Mlynská 22, SNV 31651445
 201/19  potraviny 89,98     4/19  28.6.2019  Paciga s.r.o. Zimná 88, 052 01 SNV 36582115
202/19   potraviny 306,95     1/19  28.6.2019 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, SNV  44676134
203/19   potraviny 4,80    6/19  28.6.2019  Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok  31654363
204/19   potraviny 126    5/19   28.6.2019  Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok 31654363 
205/19   potraviny 123,55    10/19   28.6.2019  SPIŠ MARKET.s.r.o. Šafarikovo namestie 1 05205 SNV 31729541
206/19   potraviny 36,32    10/19   28.6.2019 SPIŠ MARKET.s.r.o. Šafarikovo namestie 1 05205 SNV  31729541
207/19   potraviny 156,29    10/19   28.6.2019  SPIŠ MARKET.s.r.o. Šafarikovo namestie 1 05205 SNV 31729541
208/19   potraviny 47/96    10/19   28.6.2019  SPIŠ MARKET.s.r.o. Šafarikovo namestie 1 05205 SNV 31729541
209/19   potraviny 15,77    8/19   28.6.2019  FEGA FOOD,s.r.o. Ploské 158        044 44 Ploské 50697625
210/19   potraviny 120,09    7/19   28.6.2019  INMEDIA,spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
211/19   potraviny 49,13    10/19  28.6.2019   SPIŠ MARKET.s.r.o. Šafarikovo namestie 1 05205 SNV 31729541
212/19 potraviny 87,16   2/19 28.6.2019  MPC Cessi, Mlynská 22, SNV 31651445
213/19 potraviny 351,13   3/19 28.6.2019 Paciga s.r.o., Zimná 88, 052 01 SNV 36582115 
214/19 potraviny 58,52   4/19 30.6.2019 Paciga s.r.o., Zimná 88, 052 01 SNV 36582115
 183/19  telefón  86,99  0273830    10.7.2019  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava  35763469 
184/19   vodné, stočné  890,00  008/242/10P    10.7.2019  Podt. vodar. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 
185/19   telefón O2  9,62  e01#1-480V.9uu    10.7.2019  O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24, Bratislava  35848863
186/19  demontáž potrubia a pripojenie UK  1973,22    94/19  10.7.2019  Pollákovci s.r.o. Nábrežná 54, Smižany  47102039
 187/19  telefón  8,48  0273830    11.7.2019  Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava  35763469
188/19   telefón  15,49  0273830    11.7.2019   Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava  35763469
 189/19  telefón 29,62   0273830    11.7.2019   Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava  35763469
190/19 výroba kľúčov, ostrenie 187,00   32/19 11.7.2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, Levoča  33056137
191/19 tlačiva 24,71   101/19 12.7.2019 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica  31331131
192/19 oprava, poh.hmoty,ubytovanie 1495,82 zmluva o vydaní kariet   12.7.2019 Diners Club CS,s.r.o.  35757086
193/19 BOZPPO 54 mandatná zmluva   12.7.2019 BOZPPO Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, Spišská Nová Ves  34525807
194/19 varovný pas 400mm 5198,40 zmluva o dielo   15.7.2019 Cestné prvky,s.r.o., Borová 3295/36 Žilina 46875891
195/19 elektrina 1122,53 100662254 ZOP   17.7.2019 Štefan Iľaš, Francisciho 36, 05401 Levoča  34805559
 196/19  plyn  2652,15  dohoda o úhrade    18.7.2019  SŠI 1, N.Š. Kluberta 1, Levoča  42085390
 197/19  nájom  492,04  zmluva o vypožičke 2/2017    18.7.2019  SŠI 1, N.Š. Kluberta 1, Levoča  42085390
 198/19  toner  239,90    49/19  18.7.2019  Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV 35320214
 199/19  pracovno-zdravotná služba  288  zmluva o zabezpečení výkonov PZS    5.8.2019  Medison,s.r.o., Obchodná 16, 04011 Košice  36679135
 200/19  oprava vodov. potrubia  429,68    103/19  5.8.2019  Pollákovci s.r.o., Nábrežná 54, 053 11 Smižany  47102039
 201/19  vodné, stočné  618,08  008/242/10P    5.8.2019  Podtatranská vod. prev.spol.,a.s.,Hraničná 662/17, 05889 Poprad  36500968
 202/19  maliarske práce  3500    104/19  5.8.2019  Štefan Iľaš, Francisciho 36, 054 01 Levoča  34805559
 203/19  odstránenie kotlov a komína   4990     99/19  05.08.2019  Metal spiš s.r.o., Podskala 26, 052 01 Spišská Nová Ves  50140493
 204/19  telekomunikačné služby  90,84  0273830    07.08.2019  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35763469 
 205/19 náter dverí  4908,75     98/19  12.8.2019  Unger Rastislav, Vysoká 74, 054 01 Levoča 37480910
 206/19 prenájom miestností  101,95  04.08/392.13/54     12.8.2019  Všeobecná nemocnica s polilkinikou Levoča, a.s. Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča  36594849
207/19 vykonávanie činnosti PO, BOZP

54,00

Mandátna zmluva   12.8.2019

BOZPPO Regina Maliňáková, Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves

 34525807
 208/19  telekomunikačné služby 

9,52 

 0273830   12.8.2019     Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 209/19 telekomunikačné služby  28,18   0273830    12.8.2019    Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 210/19 telekomunikačné služby  14,46   0273830    12.8.2019    Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava   35763469
 211/19  telekomunikačné služby 0,46   e01 1-480.V.9nn    12.8.2019  O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava 35848863 
212/19 nafta 72,57 o vydaní kariet   12.8.2019 Diners Club CS, s.r.o. Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava  35757086
 213/19  učebnice 165,20     97/19 13.8.2019  Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Hezdukova 12-14, 811 08 Bratislava  35908718
 214/19  tlač poštových poukazov 32,87     102/19 13.8.2019

 Slovenská pošta a.s.   Partizánska cesta 9     975 99 Banská Bystrica

 36631124
 215/19  licencia softvéru Rozvrh6 390,00     107/19  13.8.2019  RNDr. Ľubomír Červený Jaseňová 2/18 Žilina  10955810
 216/19  elektrina 701,87   100662254ZOP    2.1.2010  VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 
 217/19  osvetlenie chodieb a schodíšť 11262,26   ZoD 15/2019    19.8.2019  ELMITA, s.r.o. Sabinovská 60, Prešov 44819366
 218/19  oprava snežnej frézy 116,75     40/19  20.8.2019  Sakmáry Ladislav I.Krasku 11 Sp.Nová Ves  17190444
219/19 oprava krájača 188,80   110/19 30.8.2019 Cora gastro s.r.o., Traktorová 1 Poprad  44857187
220/19 autobusová preprava 1700,00   46/19 30.8.2019 Marcel Kručinský Uherova 2909/23, 05801 Poprad 11945303
221/19 opakovaná revízia TN 170,00   109/19 30.8.2019 Jozef Džubák, Podunajská 7 Sp.Nová Ves  11950609
 222/19 pobyt v hoteli zo SF 3769,08     45/19  15.2.2019 Thermalpark DS a.s. Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská streda  31450920
 223/19  revízia výťahu 85,69       3.9.2019  Veronika Rusnačková Exnárova 6, Košice 04022  17251605
 224/19  čistiace prostriedky 82,00     112/19  3.9.2019  Briston s.r.o., Fučíkova 144/124, Sládkovičovo   45547921
 225/19  prepravné služby osôb 318,00     111/19  3.9.2019  FFO bus s.r.o., Lúčna 1655/29, Levoča 05401  47341017
 226/19 vykonávanie činnosti technika PO, BOZP 54,00   Mandátna zmluva    4.9.2019  BOZPPO Regina Maliňáková, Rázusova 292/6, Spišská Nová Ves  34525807
 227/19 vodné, stočné  401,06   008/242/10P    4.9.2019   Podtatranská vod. prev.spol.,a.s.,Hraničná 662/17, 05889 Poprad  36500968
 228/19  prepravné služby osôb 443,08    68/19  5.9.2019

 Jozef Bendžala, Jána   Francisciho 1648/7,     054 01 Levoča 

 41743806
 229/19  oprava PC 206,90     48/19  5.9.2019  Datas - Lučivjanský, Štefánikovo nám. 10, SNV  35320214
230/19  čistiace prostriedky umývačka 443,76   49/19 5.9.2019 Eurogastrop, Čergovská 7002/10, 08001 Prešov 44137761
231/19 plyn + mzda kuriča 1533,18 dohoda o úhrade   6.9.2019 Spojená škola internátna, Nám.Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
232/19 školenie 20,00   117/19 9.9.2019  RVC Štrba  31954502
 7215/19 potraviny 

549,00 

   7/19 28.8.2019   Inmedia s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen   36019208
 7216/19 potraviny  705,80     7/19  28.8.2019  Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
 7217/19 potraviny  390,67     9/19 28.8.2019   ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, 02001Púchov 35760532
 7218/19 potraviny   468,08     9/19  28.8.2019  ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, 02001Púchov 35760532 
7219/19 potraviny 258,71   8/19 28.8.2019 Fega food s.r.o., Ploské 158, 04444 Ploské 50697625 
7220/19 potraviny 180,00   12/19 10.9.2019 Farma Nemešany s.r.o. 05302 Nemešany 51442442 
7221/19 potraviny 100,62   10/19 10.9.2019 Spiš Market s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7222/19 potraviny 13,33   10/19 10.9.2019 Spiš Market s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7223/19 potraviny 262,04   8/19 10.9.2019 Fega food s.r.o., Ploské 158, 04444 Ploské 50697625 
7224/19 potraviny 76,93   10/19 10.9.2019 Spiš Market s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7225/19 potraviny 23,38   10/19 10.9.2019 Spiš Market s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7226/19 potraviny 183,52   13/19 10.9.2019 Kingsfruits s.r.o. Komenského 223/3 Svit  50470426
7227/19 potraviny 180,00   12/19 10.9.2019 Farma Nemešany s.r.o. 05302 Nemešany  51442442
7228/19 potraviny 365,57   7/19 10.9.2019 Inmedia s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
7229/19 potraviny 62,06   10/19 10.9.2019 Spiš Market s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7230/19 potraviny 184,99   10/19 10.9.2019 Spiš Market s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 05205 Spišská Nová Ves 31729541
 7231/19 potraviny  302,28     1/19  16.9.2019  BIGIMI, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, 05201 SNV  44676134
 7232/19 potraviny  82,94     2/19  16.9.2019  MPC Cessi a.s. Mlynská 22, 05201 SNV 31651445
 7233/19 potraviny  82,59     4/19  16.9.2019  Paciga s.r.o., Zimná 88, 05201 SNV 36582115
 7234/19 potraviny  161,26     8/19  16.9.2019  Fega food s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské 50697625 
 7235/19 potraviny  179,62     10/19  16.9.2019  Spiš Market s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 05205 Spišská Nová Ves 31729541
7236/19   potraviny  12,82     10/19  16.9.2019  Spiš Market s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 05205 Spišská Nová Ves 31729541
 233/19  telekomunikačné poplatky 10,22   0273830    11.9.2019

 Slovak telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava

  35763469
 234/19   telekomunikačné poplatky 13,46   0273830    11.9.2019  Slovak telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava   35763469
 235/19   telekomunikačné poplatky 49,39   0273830    11.9.2019  Slovak telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava   35763469
 236/19  elektrina 560,82   100662254    12.9.2019  Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
 237/19  čistiace prostriedky 1515,86     115/19  13.9.2019  Gastrobal Nová 519/1 Gerlachov 059 42  46841075
238/19 kancel.potreby 723,43   47,48/19 13.9.2019 , Obchodná 81/19, 053 15 Hrabušice 35320214 
 239/19  športová maska goalball 120,00     125/19  16.9.2019  Ondrej Bašták, Pionierov 607, Gem.poloma 46557610
 240/19  zošity špeciálne

363,00 

   116/19  17.9.2019  AjMy s.r.o. M.R. Štefánika 27, Levoča 46274413
241/19 strava a občerstvenie rek.pobyt 373,30   108/19 17.9.2019

Kaštieľ Mojmírovce a.s.,95115 Mojmírovce

 34104780
242/19 kalibrácia teplomerov 154,20   105/19 13.8.2019 Ing.Ivan Leško Sofijská 8, 040 13 Košice  14383730
243/19 plyn + služby kuriča 1740,40 Dohoda o úhrade   18.9.2019 Spojená škola internátna Nám.Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
244/19 publikácia Vzdelávanie detí s por. učenia 70,45   129/19 19.9.2019 Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava  35908718
245/19  oprava výťahu 94,92   6.3.1020   20.9.2019  Rusnačková - LIFTEX  Exnárová 6, Košice 17251605
246/19   stravné lístky 1622,50     128/19  23.9.2019  Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D,  821 01 Bratislava 31396674
247/19  oprava notebooku 164,50     48/19  23.9.2019  Datas, Obchodná 81/19, 053 15 Hrabušice 35320214
248/19  oprava tlačiarne 89,90     48/19  23.9.2019  Datas, Obchodná 81/19, 053 15 Hrabušice 35320214
249/19  telekom.poplatky 86,89    0273830    24.9.2019   Slovak telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469
 250/19  prenájom atl.areálu ŠH 30,00     120/19  25.9.2019  Základná škola Gašpara Haina, Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča 37785834
251/19 stavebné práce 2000,00   82/19 25.9.2019 Štefan IĽaš, Francisciho 36, 054 01 Levoča  34805559
252/19 materiál na údržbu 23,00   134/19 26.9.2019 InEx Bašista, Pisárovská 319/11, Sp.Hrhov 40861490
253/19  výkopové práce 2000,00    131/19 30.9.2019 Eduard Oračko, Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov  43302637
254/19  autodoprava 309,84    135/19 30.9.2019

 Ján Griger,       Francisciho 30, Levoča

 37478214
255/19  kamenivo + doprava 420,10     134/19 01.10.2019  Kamega s.r.o. Novoveská cesta 37, Levoča  17085489
256/19  materiál na údržbu 237,67     18/19  01.10.2019  Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča  36781410
 257/19  prenájom šport.haly ŠH 105,00     121/19  01.10.2019  Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča  35528052
 258/19  oprava umývačky 71,45     126/19  01.10.2019  Eurogastrop, Čergovská 7002/10, Prešov  44137761
 259/19  oprava výťahu 171,84   6.3.1020    01.10.2019  LIFTEX - Rusnačková, Exnárova 6, Košice  17251605
 260/19  oprava PC 254,00     48/19  01.10.2019  DATAS - Lučivjanský, Obchodná 81/29, Hrabušice 053 15  35320214
 261/19  športové potreby ŠH 599,00     127/19  01.10.2019

 Režnický - Timišport, Kmeťova 1187/2SNV

 45943079
 262/19  medaily, poháre ŠH 158,40     124/19  01.10.2019  Prešport - Prokopič, Ľaliová 3201/1, SNV  35319275
 263/19  zemný plyn 125,00   6330153028    02.10.2019  SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava   35815256
 264/19  práca nakladačom UNC 158,40     136/19  03.10.2019  Jozef Čuj, Kukučínova 4, 054 01 Levoča  10760563
 265/19  autobusová doprava ŠH 284,28     123/19  03.10.2019  Jozef Bendžala, Francisciho 7, Levoča  41743806
 266/19  telekom. poplatky 86,89   0273830    07.10.2019  Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, Levoča   35763469
 267/19  rekonštrukcia triedy 1800,00   137/19 07.10.2019 Štefan Iľaš, Francisciho 36, 054 01 Levoča 34805559
268/19 časopis Škola a stravovanie 98,00   122/19 08.10.2019 Dr.Josef Raabe s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava  35908718
269/19 školenie "Mzdová účtovníčka" 30,00   143/19 09.10.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 2 Košice 040 01  51424266
270/19 rezanie asfaltu 74,26   132/19 09.10.2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča  35528052
271/19 vodné, stočné 917,90 008/242/10P   09.10.2019 Podtatr.vod.prev.spol. a.s., Hraničná 662/17 Poprad   36500968
272/19 telekom. poplatky 14,95 e 01 1-480V.9nn   09.10.2019 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863
273/19 prac.zošit Matematika 9 14,80   140/19 09.10.2019 Liberaterra s.r.o., Levanduľová 5, 821 07 Bratislava 35927097
 7237/19  potraviny 265,03     8/19  18.9.2019  FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské 50697625 
 7238/19  potraviny 69,39     10/19  19.9.2019  Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
 7239/19 potraviny  38,56     10/19  25.9.2019  Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
 7240/19 potraviny  180,00     12/19  25.9.2019  Farma Nemešany s.r.o. Nemešany 3, Nemešany 51442442 
 7241/19 potraviny  148,15     10/19  25.9.2019  Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
 7242/19 potraviny  368,80     7/19  25.9.2019  Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen  36019208
 7243/19 potraviny  14,04     7/19  25.9.2019  Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen  36019208
 7244/19 potraviny  80,14     4/19  30.9.2019  Paciga s.r.o. Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves  36582115
 7245/19 potraviny  202,96     2/19  30.9.2019  MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Sp.Nová Ves 31651445 
 7246/19 potraviny  258,86     5/19  30.9.2019  Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok 31654363
 7247/19 potraviny  4,74     6/19  30.9.2019  Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok 31654363
7248/19 potraviny 212,15   8/19 30.9.2019  FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské 50697625 
7249/19 potraviny 46,35   10/19 30.9.2019  Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7250/19 potraviny 12,47   10/19 30.9.2019  Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7251/19 potraviny 48,79   10/19 30.9.2019  Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7252/19 potraviny 176,34   7/19 30.9.2019 Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen  36019208
7253/19 potraviny 306,23   7/19 30.9.2019 Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen  36019208
7254/19 potraviny 35,46   10/19 30.9.2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7255/19 potraviny 98,20   10/19 30.9.2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7256/19 potraviny 450,62   1/19 30.9.2019 BIGIMI s.r.o., Nábr.Hornádu 11/5, SNV  44676134
7257/19 potraviny 76,50   2/19 3.10.2019 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Sp.Nová Ves 31651445
7258/19 potraviny 219,03   3/19 3.10.2019 Paciga s.r.o. Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7259/19 potraviny 1,90   6/19 4.10.2019  Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok 31654363 
7260/19 potraviny 260,89   5/19 4.10.2019  Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok 31654363 
7261/19  potraviny  90,19     4/19  7.10.2019  Paciga s.r.o. Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115 
7262/19  potraviny  85,97     7/19  9.10.2019  Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen  36019208
7263/19  potraviny  196,98     8/19  9.10.2019   FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské 50697625 
7264/19  potraviny  193,84     7/19  9.10.2019  Inmedia s.r.o. Nám.SNP 11, Zvolen  36019208
7265/19  potraviny  180,00     12/19  9.10.2019   Farma Nemešany s.r.o. Nemešany 3, Nemešany 51442442 
7266/19  potraviny  312,69     10/19  9.10.2019  Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7267/19  potraviny 15,20     10/19  9.10.2019  Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7268/19 potraviny 33,06   8/19 9.10.2019  FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské 50697625
 274/19  programátorské práce 1000,00     141/19 9.10.2019  FreeTech, spol.s r.o. Belopotockého 722/1 Lipt.Mikuláš   47973498
 275/19  stavebno ištalačné práce vysúšania 2826,00   88/2019    9.10.2019

 Aquapol Slovakia s.r.o. Nedožerská cesta1284/36 971 01 Prievidza

 36350401
 276/19  strava účastníkov ŠH 505,22     119/19  10.10.2019  SŠI, Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča 42085390 
 277/19  vykonávanie činnosti technika PO, BOZP 54,00   Mandátna zmluva    10.10.2019  Regina Maliňáková, Rázusova 6, Sp.Nová Ves  34525807
 278/19  výroba kľúčov 149,84     18/2019  10.10.2019  Mário Zemčák, Francisciho 4, Levoča  33056137
 279/19 cestovné  poistenie 3,90     144/19  09.10.2019  Inter Partner aSSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, Hvezdova 1689/2a, Praha  
 280/19 telekomunikačné poplatky  13,56   0273830    10.10.2019  Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA  35763469 
281/19 telekomunikačné poplatky 28,73 0273830   10.10.2019 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA  35763469 
282/19 telekomunikačné poplatky 9,98 0272720   10.10.2019 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA  35763469
283/19 pobyt žiakov ŠvP 762,00   90/19 11.10.2019 Slnečný Majer s.r.o. Stebnícka huta 111, 08633 47625295 
284/19 nákup PHM 73,74 o vydaní kariet   14.10.2019 Diners Club international Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava  35757086
285/19 uskladnenie odpadu na skládku 147,86   138/19 14.10.2019 Gama s.r.o., Kukučínova 641/4, Levoča 054 01   44639872
286/19 učebné pomôcky  265,60   145/19 14.10.2019 DATAS Lučivjanský, Obchodná 81/29, Hrabušice 35320214
287/19 elektrina 1210,98     14.10.2019

VSE a.s. Mlynská 31,    042 91 Košice

 44483767
 288/19  tlačivá 65,32     43/19  14.10.2019  Ševt a.s. Cementárenská cesta16, Banská Bystrica  31331131
 289/19 predplatné Legislatívne zmeny pre verejnú správu 197,40     114/19  14.10.2019  Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava  36781410
290/19 konferencia  38,00   147/19 16.10.2019 VÚDPaP, Trnavská 112, 82102 Bratislava  00681385
291/19 učebné pomôcky 366,30   139/19 16.10.2019 NOMILand s.r.o., Magnezitárska 11, Košice  36174319
292/19 úprava vložky zámku 149,50   32/19 16.10.2019 Mário Zemčák,  Francisciho 4, Levoča  33056137
293/19 plyn, služby kuriča 3001,02 dohoda o úhrade   18.10.2019 Spojená škola internátna, Nám.Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
294/19 kancelárske potreby 768,44   47/19 23.10.2019

Datas - Lučivjanský Obchodná 81/29, Hrabušice

 35320214
295/19 čistenie kanalizácie 90,00   149/19 23.10.2019 Marek Weyers, Kežmarská 13A, Levoča  50938720
296/19 interaktívna tabuľa + projektor 2 092,00   142/19 23.10.2019 PcProfi s.r.o., Fintická 14050/119, Prešov  44685173
297/19 prepravné na ŠvP 138,00   130/19 24.10.2019 Jozef Bendžala, Francisciho 7, Levoča  41743806
298/19 pracovné stretnutie riaditeľov skôl 215,00   150/19 25.10.2019 RVC Prešov, Nám.mieru 1, Prešov   31954120 
299/19 vodné a stočné 812,27   008/242/10P    30.10.2019  Podtatr.vod.prev.spol. a.s., Hraničná 662/17 Poprad  36500968 
 300/19 činnosť technika PO a ABT  54,00   mandátna zmluva    4.11.2019 Regina Maliňáková, Rázusova 6, Sp.Nová Ves 34525807
 301/19  oprava kovania okna a dverí 80,00     148/19  6.11.2019  Peter Fľak, Lomnická 890/7, Levoča 054 01  33055068
 302/19  cestovné poistenie 8,07     155/19  6.11.2019  Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, Bratislava  47236060
 303/19  služby virtuálnej knižnice 79,63   VK/10/03/068    6.11.2019  Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice  43908977
 304/19  telekomunikačné služby 86,89   0273830    6.11.2019 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava  35763469 
 305/19  stravné lístky  895,59     152/19  6.11.2019  Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  31396674
 306/19  školenie hygienické minimum 60,00     153/19  7.11.2019  Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o., Ul.1.mája 697/26, Lipt.Mikuláš  47337494
 307/19  podpora Kerber Backup Server 298,00   20151112MD007    7.11.2019  SOMI applications s.r.o., Lazovná 69, B.Bystrica  46972366
 308/19  dodanie a prezutie pneumatík 208,00     146/19  7.11.2019  Patricius Džugan, Pri prameni 16,05401 Levoča  40860221
309/19 nákup PHM, Rádio, oprava auta 360,27 zmluva o vydaní kariet   8.11.2019 Diners Club CS s.r.o. Nám. slobody 11, Bratislava 811 06  35757086
7269/19  potraviny 174,94     2/19  17.10.2019  MPC cessi s.r.o., Mlynská 22, 052 01 SNV 31651445
7270/19  potraviny 10,66     10/19  17.10.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV 31729541
7271/19  potraviny  113,23     10/19  17.10.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV  31729541
 7272/19 potraviny  198,60     7/19  17.10.2019  INMEDIA s.r.o. Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
 7273/19 potraviny  199,18     13/19  17.10.2019  Kingsfruits s.r.o. Komenského 223/3, Svit  50470426
 7274/19 potraviny  166,84     10/19  17.10.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV 31729541
 7275/19 potraviny  32,23     10/19  17.10.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV 31729541
 7276/19 potraviny  321,87     1/19  21.10.2018  Bigimi s.r.o., Nábr.Hornádu 11/5, SNV 44676134
 7277/19 potraviny  4,74     6/19  21.10.2019  Tatr.mliekareň, Nad traťou 26,06001Kežmarok 31654363
 7278/19 potraviny  103,08     5/19 21.10.2019   Tatr.mliekareň, Nad traťou 26,06001Kežmarok 31654363
 7279/19 potraviny  190,40    8/19  21.10.2019  FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, Ploské 50697625
 7280/19 potraviny  88,93     10/19  21.10.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV  31729541
7281/19 potraviny 10,60   10/19 21.10.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV  31729541
7282/19 potraviny 180,00   12/19 21.10.2019 Farma Nemešany s.r.o. 053 02, Nemešany 3 51442442 
7283/19 potraviny 116,92   10/19 22.10.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV   31729541
7284/19 potraviny 43,81   10/19 22.10.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV   31729541
7285/19 potraviny 172,36   2/19 22.10.2019 MPC a.s., Mlynská 22, SNV 31651445
7286/19 potraviny 132,17   8/19 23.10.2019  FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, Ploské 50697625
7287/19 potraviny 47,70   4/19 25.10.2019 Paciga s.r.o., Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115 
7288/19 potraviny 80,01   4/19 25.10.2019 Paciga s.r.o., Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7289/19 potraviny 107,11   5/19 25.10.2019 Tatr.mliekareň, Nad traťou 26,06001Kežmarok 31654363
7290/19 potraviny 4,74   6/19 25.10.2019 Tatr.mliekareň, Nad traťou 26,06001Kežmarok 31654363
 7291/19 potraviny 41,87     10/19  25.10.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV   31729541
 7292/19 potraviny 16,63     10/19  25.10.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV   31729541
 7293/19 potraviny 985,26     7/19  25.10.2019  Inmedia s.r.o., Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen  36019208
 7294/19 potraviny 82,80     8/19  25.10.2019  Fega Food, s.r.o. Ploské 158, Ploské 044 44  50697625
 7295/19 potraviny 105,39     2/19  08.11.2019  MPC CESSI a.s., Nlynská 22, 052 01 SNV  31651445
 7296/19 potraviny 84,42     5/19  8.11.2019  Tatr.mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok  31654363
 7297/19 potraviny 260,48     1/19  8.11.2019  BIGIMI s.r.o. Nábr.Hornádu 11/5, SNV  44467613
 7298/19 potraviny 204,94     10/19  8.11.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV   31729541
 7299/19 potraviny 25,15     10/19  8.11.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV  31729541 
7300/19 potraviny 189,90   8/19 8.11.2019 Fega food, s.r.o. Ploské 158, Ploské 044 44 50697625
7301/19 potraviny 38,03   10/19 8.11.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV  31729541
7302/19 potraviny 20,57   10/19 8.11.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV  31729541
7303/19 potraviny 148,54   3/19 13.11.2019 Paciga s.r.o., Zimná 88, SNV 05201 36582115
7304/19 potraviny 38,22   4/19 13.11.2019 Paciga s.r.o., Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves 36582115
7305/19 potraviny 474,46   7/19 13.11.2019 INMEDIA s.r.o. Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
7306/19 potraviny 274,29   8/19 13.11.2019 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 35760532
7307/19 potraviny 180,00   12/19 13.11.2019 Farma Nemešany s.r.o., Nemešany 3, 053 02 51442442
7308/19 potraviny 222,43   10/19 13.11.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV  31729541
7309/19 potraviny 130,27   10/19 13.11.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám. 1, SNV  31729541
 310/19  poistenie zodpovednosti za škodu 122,18   6571697291    08.11.2019  Kooperativa  a.s. Štefanovičova 4, Bratislava

 00585441

 311/19  telekomunikačné služby 13,28   0273830    11.11.2019  Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BA

 35763469

 312/19 telekomunikačné služby  9,98   0273830    11.11.2019 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BA   35763469
 313/19 telekomunikačné služby  25,99   0273830    11.11.2019 Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BA   35763469
 314/19 telekomunikačné služby  19,10   e01 1-480V.9nn    11.11.2019  O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava  35848863
 315/19  oprava PV, notebooku a tlačiarne 241,40     48/19  11.11.2019  Datas - Lučivjanský, Obchodná 81/29 Hrabušice  35320214
 316/19  tonery 210,30     49/19  11.11.2019  Datas - Lučivjanský, Obchodná 81/29 Hrabušice  35320214
 317/19 ochranné odevy a obuv 1189,54     113/19  11.11.2019  Repaská Mária, Hviezdoslavova 1191/31 052 01 Spišská Nová Ves  30666171
 318/19  užívanie ľadovej plochy 36,00   97/2019/SŠ    12.11.2019  Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča  35528052
 319/19  elektrina 1248,37   100662254 ZoP    14.11.2019  Východoslovenská energetik a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767
 320/19  seminár 40,00     161/19  15.11.2019  RVC Prešov, Nám.Mieru 1, Prešov  31954120
 321/19  publikácia Predprimárne vzdel. 19,80     162/19  15.11.2019  Marian Medlen- Jurisdat Ondavská 8, Bratislava  11821973
 322/19  farby laky 66,07     16/19  18.11.2019  BAL Slovakia s.r.o. Vysokoškolákov 8511/10, Žilina 010 08  36396044
 323/19  učebnice AJ  "B" 275,00     154/19  18.11.2019 Oxico, Panónska cesta 6/3819, Bratislava   11667958
 324/19  súťažné zošity  23,20     157/19  18.11.2019  Osmijanko n.o. Hrušková 25, Bratislava  36077381
 325/19  plyn + služby kuriča 3208,37   dohoda o úhrade    19.11.2019  SŠI, Nám.Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
 7310/19  potraviny 4,74     6/19  18.11.2019 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 060 01 KK  31654363
 7311/19  potraviny  124,80     5/19  18.11.2019 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26, 060 01 KK  31654363
 7312/19  potraviny  83,22     2/19  18.11.2019  MPC cessi a.s., Mlynská 22, 052 01 SNV  31651445
7313/19   potraviny  37,56     4/19  18.11.2019  Paciga s.r.o. Zimná 88, SNV 052 01   36582115
7314/19  potraviny  201,36     8/19  18.11.2019 Fega Food sro, Ploské 158  50697625
7315/19  potraviny  38,15     10/19  18.11.2019 SpišMarket s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
326/19 oprava zvodov

480,00 

     21.11.2019  Unisa s.r.o. Radlinského 31 SP.Nová Ves  44887531
327/19 oprava kopírky 292,90     48/19 22.11.2019  Datas - Lučivjanský, Obchodná 81/29 Hrabušice  35320214

328/19

 toner + batéria notebook 158,20     48/19  22.11.2019 Datas - Lučivjanský, Obchodná 81/29 Hrabušice  35320214 
 329/19  uč.pomôcky MŠ 150,17       22.11.2019

 Internet Mall Slovakia, Galvaniho 6, Bratislava

 35950226
 330/19  Stav. materiál 206,99       25.11.2019  Stavebniny s.r.o, 1. mája 42, Harichovce  36571547
 331/19  revízia telocvične

170,00 

     25.11.2019  Vladimír Micenko, Húskova15, Košice  51036690
 332/19  publikácia 43,96     129/19  25.11.2019  Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Hezdukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718
 333/19  kalendáre Braille 40,00       26.11.2019  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, Levoča  37780387
 334/19  plyn preddavok 12/19 4500,00   dodatok č.6    26.11.2019 Spojená škola internátna, Nám.Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča  42085390
 335/19  administrácia web stránky 400,00     171/19  26.11.2019  Norbert Végh - ORON, Nová 66, Levoča 05401  10905235
 336/19  čistiace potreby 279,00     164/19  27.11.2019  Briston s.r.o., Fučíkova 144/124, Sládkovičovo  45547921
 337/19  uč. pomôcky 241,00     169/19  29.11.2019 Vladimír Halcin, Francisciho 38, Levoča  34802746
 338/19  čistiace potreby 1194,52     172/19  29.11.2019 Gastrobal s.r.o., Nová 1, 059 42 Gerlachov  46841075
339/19 BOZP, PO 108,00 mandátna zmluva   02.12.2019 BOZPPO Regina Maliňáková, Rázusova 6, Sp.Nová Ves 052 01 34525807
340/19 školenie 200,00   165/19 3.12.2019 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42 Bratislava 00681385
341/19 inštal.materiál 320,00   17/19 3.12.2019 Emil Školník, Doľany 17 14373114
342/19 cestovné poistenie 2,51   175/19 4.12.2019 Allianz- Slov. poisťovňa, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
343/19 oprava umývačky riadu 45,43   158/19 07.11.2019 Eurogastrop, Čergovská 7002/10, 08001 Prešov 44137761
344/19 oprava práčky 30,00   173/19 05.12.2019 Patrik Šefčík, Jablonov 257 51242419
345/19 vodné, stočné 895,82  008/242/10P   05.12.2019 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662 Poprad 058 89 36500968
346/19 uč.pomôcky 240,00   151/19 05.12.2019 3lobit s.r.o., Jégého 5, 82108 Bratislava 46020152
347/19 uč.pomôcky 36,30   174/19 05.12.2019 PECE s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová 36618233
348/19 stav.materiál 788,87   176/19 05.12.2019 Merkury shop s.r.o., Duklianska 11, Prešov 51231735
349/19 výroba kľúčov 18,50     05.12.2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, Levoča 3305137
350/19 vybavenie kuchynky 59,60   170/19 6.12.2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o. Pri podkove 3, Levoča 36781410
351/19 užívanie ľadovej plochy 36,00 o prenájme 97/2019/ SŠ    09.12.2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča 35528052
352/19  telekom.poplatky 86,89   0273830    10.12.2019  Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BA   35763469
353/19 telekom.služby 7,53  e01 1-480V.9nn    10.12.2019

O2 Slovakia sro, Einsteinova 24,            851 01 Bratislava

35848863
354/19  plyn + služby kuriča 3640,66   dohoda o úhrade    10.12.2019  SŠI, Nám.Š.Kluberta 1, LE  42085390
355/19  telekom.služby 12,80   0273830    11.12.2019  Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BA   35763469
 356/19  telekom.služby 26,18   0273830    11.12.2019  Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BA   35763469
 357/19  telekom.služby 13,28   0273830    11.12.2019  Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BA   35763469
 358/19  uč.pomôcky MŠ 650,00     159/19  11.12.2019  Vladimír Halcin, Francisciho 38, Levoča  34802746
 359/19  oprava auta + PHM 344,29  o vydávaní kariet    11.12.2019 Diners Club CS, sro, Nám.Slobody, BA  35757086
 360/19  oprava PC 95,00     48/19  11.12.2019   Datas - Lučivjanský, Štefánikovo nám. 10, SNV  35320214
 361/19  oprava notebook + projektor 99,50     48/19  11.12.2019   Datas - Lučivjanský, Štefánikovo nám. 10, SNV  35320214
362/19 oprava notebook 72,00   48/19 11.12.2019  Datas - Lučivjanský, Štefánikovo nám. 10, SNV 35320214
363/19 elektrina 1332,76 100662254ZoP   12.12.2019 VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
 364/19  prenájom bazéna 140,00  o výpožičke    16.12.2019  SŠI, Nám.Š.Kluberta 1, LE  42085390
 365/19  služby kuriča 484,12  dohoda o úhrade    17.12.2019  SŠI, Nám.Š.Kluberta 1, LE  42085390
 366/19  kancel.potreby 148,70     47/19  17.12.2019  Datas - Lučivjanský, Štefánikovo nám. 10, SNV  35320214
 367/19 komplexné poistenie  1111,54   511117896    17.12.2019  Allianz - Slov.poisťovňa, Štúrova 7, 042 70 Košice  00151700
 368/19 materiál na údržbu 225,04    177/19   18.12.2019  Stavcentrum spiš s.r.o., Fabiniho 28, 05201 SNV  36658677
 369/19  výmena podlahovej krytiny 4000,00     178/19 18.12.2019 Štefan Iľaš, Francisciho 36, Levoča  34805559
 370/19  elektromateriál 594,04     19/2019  18.12.2019  Jozef Zoričák - Zonic, Ružová 36, Levoča  37479369
 371/19  uč.pomôcky 150,00     159/19  18.12.2019  Vladimír Halcin, Francisciho 38 Levoča  34802746
 372/19  užívanie ľad.plochy 36,00   97/2019/SŠ    18.12.2019  Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča  35528052
 373/19  vodné, stočné 548,00   008/242/10P    18.12.2019   Podtatranská vod. prev.spol.,a.s.,Hraničná 662/17, 05889 Poprad  36500968
 7316/19  potraviny 201,32     10/19  20.11.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7317/19   potraviny 42,19     10/19  20.11.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV   31729541
7318/19   potraviny 289,14    1/19  20.11.2019  BIGIMI s.r.o. Nábr.Hornádu 11/5, SNV  44467613
7319/19  potraviny  147,13     2/19  27.11.2019

MPC CESSI as Mlynská 22 Spišská Nová Ves

31651445
7320/19  potraviny  104,65    4/19  27.11.2019  Paciga sro, Zimná 88, Spišská Nová Ves  36582115
7321/19  potraviny  374,89    8/19  27.11.2019  FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské  50697625
7322/19  potraviny  180,00    12/19  27.11.2019  FARMA Nemešany s.r.o. 053 02 Nemešany 3  51442442
7323/19  potraviny  3,11     10/19  27.11.2019   Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7324/19  potraviny  88,85     10/19  27.11.2019   Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7325/19  potraviny  315,06     5/19  27.11.2019  Tatranská mliekareň as Nad traťou 26, Kežmarok  31654363
7326/19  potraviny  401,04     7/19  27.11.2019  INMEDIA sro. Nám.SNP 11, Zvolen 96001  36019208
7327/19  potraviny  14,39     10/19  29.11.2019   Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7328/19  potraviny  70,18     10/19  29.11.2019   Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7329/19  potraviny  211,95     10/19  29.11.2019   Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7330/19  potraviny  363,68     7/19  29.11.2019  INMEDIA sro. Nám.SNP 11, Zvolen 96001

36019208

7331/19  potraviny  267,11     1/19  02.12.2019  BIGIMI s.r.o. Nábr.Hornádu 11/5, SNV  44467613
7332/19  potraviny  9,48     6/19  02.12.2019  Tatranská mliekareň as Nad traťou 26, Kežmarok  31654363
7333/19  potraviny  80,70     4/19  9.12.2019   Paciga sro, Zimná 88, Spišská Nová Ves 36582115
7334/19   potraviny 140,61     5/19  9.12.2019  Tatranská mliekareň as Nad traťou 26, Kežmarok  31654363
7335/19  potraviny  124,60     7/19  9.12.2019  INMEDIA sro. Nám.SNP 11, Zvolen 96001  36019208
7336/19 potraviny 180,00     12/19  9.12.2019   FARMA Nemešany s.r.o. 053 02 Nemešany 3  51442442
7337/19 potraviny 346,12   8/19 9.12.2019  FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské 50697625
7338/19 potraviny 57,06   7/19 9.12.2019  INMEDIA sro. Nám.SNP 11, Zvolen 96001 36019208
7339/19 potraviny 167,86   10/19 9.12.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7340/19 potraviny 10,34     10/19  9.12.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7341/19 potraviny 94,11     10/19  12.12.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7342/19 potraviny 765,19     13/19  12.12.2019  Kingsfruits s.r.o. Komenského 223/3, Svit 50470426 
7343/19 potraviny 13,40     10/19  12.12.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7344/19 potraviny 22,91     10/19  12.12.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV 31729541 
7345/19 potraviny 1004,91     7/19  12.12.2019  INMEDIA sro. Nám.SNP 11, Zvolen 96001  36019208
7346/19 potraviny 165,97     10/19  12.12.2019  Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV  31729541
7347/19 potraviny  16,60    7/19  16.12.2019   INMEDIA sro. Nám.SNP 11, Zvolen 96001  36019208
7348/19 potraviny 504,15     7/19  16.12.2019   INMEDIA sro. Nám.SNP 11, Zvolen 96001  36019208
7349/19 potraviny 197,92     3/19  16.12.2019  Paciga sro, Zimná 88, Spišská Nová Ves  36582115
7350/19 potraviny 104,94     8/19  16.12.2019   FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské  50697625
7351/19 potraviny 37,42     4/19  16.12.2019  Pacigas.r.o.Zimná 88, Spišská Nová Ves  36582115
7352/19 potraviny  293,07     5/19 16.12.2019    Tatranská mliekareň as Nad traťou 26, Kežmarok  31654363
7353/19 potraviny 4,74   6/19 16.12.2019  Tatranská mliekareň as Nad traťou 26, Kežmarok 31654363
7354/19 potraviny 126,40   2/19 16.12.2019 MPC CESSI as, Mlynská 22 05201 Sp.Nová Ves 31651445
7355/19 potraviny 129,58   2/19 16.12.2019 MPC CESSI as, Mlynská 22 05201 Sp.Nová Ves 31651445
7356/19 potraviny 458,78   1/19 20.12.2019 BIGIMI s.r.o. Nábr.Hornádu 11/5, SNV 44467613
7357/19 potraviny 117,03   10/19 20.12.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7358/19 potraviny 361,66   10/19 20.12.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7359/19 potraviny 105,55   7/19 20.12.2019  INMEDIA sro. Nám.SNP 11, Zvolen 96001 36019208
7360/19 potraviny 147,39   1/19 20.12.2019 BIGIMI s.r.o. Nábr.Hornádu 11/5, SNV 44467613
7361/19 potraviny 110,93   8/19 20.12.2019  FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158, 044 44 Ploské 50697625
7362/19 potraviny 7,25   10/19 20.12.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
7363/19 potraviny 60,45   10/19 20.12.2019 Spiš Market s.r.o. Šafárikovo nám.1, SNV 31729541
374/19 kancel.potreby + uč.pom. 365,09   47/19 19.12.2019 Datas, Obchodná 81/19, 053 15 Hrabušice 35320214
375/19 oprava tlačiarne 88,40   48/19 19.12.2019 Datas, Obchodná 81/19, 053 15 Hrabušice 35320214
376/19 oprava notebooku 86,20   48/19 19.12.2019 Datas, Obchodná 81/19, 053 15 Hrabušice 35320214
 377/19  inštalácia softvéru 172,80     48/19  19.12.2019  Datas, Obchodná 81/19, 053 15 Hrabušice  35320214
 378/19  uč.pomôcky 202,00     159/19  20.12.2019 Vladimír Halcin, Francisciho 38, Levoča   34802746
 379/19  uč.pomôcky +mat.na údržbu 81,16     18/19  20.12.2019  Železiarstvo Olekšák sro, Pri Podkove 982/3, Levoča  36781410
 380/19  práčka LG + vysavač 757,99     180/19  20.12.2019  NAY as, Tuhovská 15, BA  35739487
 381/19  stravné lístky 116,17     179/19  20.12.2019  Up Slovensko sro, Tomášikova 23/D, BA  31396674
382/19 kanc.stoličky + koše na odpad 751,20   181/19 23.12.2019 B2B Partner sro, Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467
383/19 kancel.potreby 215,16   47/19 27.12.2019 Datas, Obchodná 81/19, 053 15 Hrabušice 35320214

 lobit