Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 8.2.2021 začína v našej škole prezenčné vyučovanie. Každý je povinný nastúpiť do práce, ale pred nástupom musí mať platný negatívny certifikát z PCR alebo antigénového testu (nie starší ako 7 dní). Zamestnanec sa môže dať pretestovať na ľubovoľnom testovacom mieste, alebo môže využiť MOM v našej škole, ktoré máme schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Testovanie prebehne v piatok 5.2.2021 podľa harmonogramu v prílohe. Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid 19 a od ukončenia ich PN alebo karantény ešte neprešli 3  mesiace.

Kto sa obáva nastúpiť do práce, alebo nie je ochotný dať sa otestovať, oznámi túto skutočnosť svojmu nadriadenému a dohodne s ním, či bude mať v nasledujúcom období dovolenku, náhradné voľno alebo prekážku v práci na strane zamestnanca bez nároku na mzdu a odvody do poisťovní. Vo výnimočných prípadoch, ak to charakter práce dovoľuje, je možné dohodnúť sa na práci z domu.

Naďalej platí povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy školy a prekrývanie horných dýchacích ciest. V priebehu nasledujúcich 2 týždňov predpokladáme, že každý zamestnanec dostane respirátor.

Až do odvolania bude platiť  zákaz uskutočňovania hromadných podujatí, zákaz exkurzií a podobných spôsobov vzdelávania mimo školy.

Tiež platí zákaz návštev v budove školy, výnimky povoľuje len riaditeľka.

V rámci celoplošného scríningu na ochorenie COVID 19 zriadilo Ministerstvo vnútra SR pre svojich zamestnancov odberné miesta.

Pre zamestnancov Spojenej školy internátnej, Nám. Štefana Kluberta 2, Levoča to je OR HaZZ, Novoveská cesta 34, Levoča.

Dátum a čas, kedy je možné prísť na testovanie:

20. 1. 2021 od 12:00 do 18:00

21. 1. 2021 od 8:30 do 13:00 a od 14:00 do 18:00 hod.

Na test nie je potrebné sa objednať vopred. Stačí nahlásiť, že osoba pracuje v tejto škole. 

Rozpis práce pedagogických zamestnancov v mesiaci jún 2020

Dredanová – ut. 2. 6., štv. 4. 6., pon. 8. 6., str. 10. 6., pia.  12. 6., ut. 16. 5., štv. 18. 6., pon. 22. 6., str. 24. 6., pia, 26. 6.

Mlynárová – pon. 1. 6., str. 3. 6., pia. 5. 6., ut. 9. 6., štv. 11. 6., pon. 15. 6., str. 17. 6., pia. 19. 6., ut. 23. 6., štv. 25. 6.

 Hrošárová – pon. 1. 6., str. 3. 6., pia. 5. 6., ut. 9. 6., štv. 11. 6., pon. 15. 6., str. 17. 6., pia. 19. 6., ut. 23. 6., štv. 25. 6.

Halásová - ut. 2. 6., štv. 4. 6., pon. 8. 6., str. 10. 6., pia.  12. 6., ut. 16. 5., štv. 18. 6., pon. 22. 6., str. 24. 6., pia, 26. 6.

Fedáková – ut. 2. 6., štv. 4. 6., pon. 8. 6., str. 10. 6., pia.  12. 6., ut. 16. 5., štv. 18. 6., pon. 22. 6., str. 24. 6., pia, 26. 6.

Zemčáková - pon. 1. 6., str. 3. 6., pia. 5. 6., ut. 9. 6., štv. 11. 6., pon. 15. 6., str. 17. 6., pia. 19. 6., ut. 23. 6., štv. 25. 6.

Iľašová – pon. 1. 6., str. 3. 6., pia. 5. 6., ut. 9. 6., štv. 11. 6., pon. 15. 6., str. 17. 6., pia. 19. 6., ut. 23. 6., štv. 25. 6.

Múdra V. - ut. 2. 6., štv. 4. 6., pon. 8. 6., str. 10. 6., pia.  12. 6., ut. 16. 5., štv. 18. 6., pon. 22. 6., str. 24. 6., pia, 26. 6.

Pavlová – pon. 1. 6., str. 3. 6., pia. 5. 6., ut. 9. 6., štv. 11. 6., pon. 15. 6., str. 17. 6., pia. 19. 6., ut. 23. 6., štv. 25. 6.

Schneider -  ut. 2. 6., štv. 4. 6., pon. 8. 6., str. 10. 6., pia.  12. 6., ut. 16. 5., štv. 18. 6., pon. 22. 6., str. 24. 6., pia, 26. 6.

Foltinská – pon., str. pia. 1. 6., 3. 6., 5. 6., 8. 6., 10. 6., 12. 6., 15. 6., 17. 6., 19. 6., 22. 6., 24. 6., 26. 6.

Spišáková – ut. 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6.

Ružbacká – štv. 4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6.

Hlavajová - pon. 1. 6., str. 3. 6., pia. 5. 6., ut. 9. 6., štv. 11. 6., pon. 15. 6., str. 17. 6., pia. 19. 6., ut. 23. 6., štv. 25. 6.

Švedová - ut. 2. 6., štv. 4. 6., pon. 8. 6., str. 10. 6., pia.  12. 6., ut. 16. 5., štv. 18. 6., pon. 22. 6., str. 24. 6., pia, 26. 6.

Kočiš – denne od 7.00 – 8.00 v ŠKD (ráno o 7.00 vyzdvihne na autobusovej zastávke E. Kovačikovú)

                            od 8.00 – 12.00  v 5. C

Ružbacká - každý pondelok, utorok, štvrtok

Zavacká - denne

Bašistová - denne

Babejová B. - denne

Rišová - pondelok, utorok, štvrtok, piatok

Vychovávatelia:
Olekšáková - denne ŠKD - 11:40 - 16:00
Petrovičová - denne ŠKD - 11:40 - 16:00
Kuchčáková - denne MŠ - 12:00- 16:00
Kopkášová - denne MŠ - 12:00 - 16:00
Ondrejková I. denne ŠKD - 7:00 - 8:00, MŠ - 8:00 - 12:00
Kolačkovská - denne MŠ- 7:00 - 12:00
Krajňáková - denne MŠ- 7:00 - 12:00
 
Ostatní vychovávatelia a pomocní vychovávatelia budu volaní do práce podľa potreby.
 

 

 

 

Počnúc pondelkom 18. 5. 2020 sa služby v škole rušia. Zamestnanci sa budú riadiť pokynmi svojich priamych nadriadených, ktorí ich do práce budú volať podľa toho, akú prácu bude potrebné vykonať.

Vrátnica pracuje v čase od 7:30 do 12:00 hod.