Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

Ak máte dieťa so zrakovým postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

a obávate sa ako zvládne bežnú základnú školu príďte na

zápis do 1.ročníka  v termíne od 9. 4. –12. 4. 2018.

Jarné prázdniny pre žiakov Prešovského kraja a teda aj pre žiakov našej školy budú v termíne od 26. 2. do 2. 3. 2018. Odchod žiakov z internátu je v piatok 23.2.2018 po vyučovaní, najneskôr do 15:00 hodiny, príchod do internátu je možný v nedeľu 4.3.2018 po 15:00 hod.

Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na Festival vody, ktorý bude v priestoroch školy 1. decembra 2017.

Školský rok 2017/2018 sa začína 4. septembra 2017. Tento deň je možné aj privieť žiakov do internátu.