Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V piatok 20. mája 2016 navštívili našu školu učitelia zo škôl pre zrakovo postihnutých z Litvy. Spoločným jazykom bola v tomto prípade ruština. Medzi spoločné témy patrila starostlivosť o deti s binokulárnym postihnutím a vyučovanie špecifických predmetov.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží. Veľmi často aj získavajú rôzne ocenenia. Tentokrát získal ocenenie za svoju výtvarnú prácu Viktor Klinga z materskej školy.

Zápis prvákov, ktorí do školy nastúpia v septembri 2016 sa bude konať v dňoch od 25. do 29. apríla 2016.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú navštevovať základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, alebo špeciálnu základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, alebo základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Na zápis je potrebné priniesť: rodný list, psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia.

V tomto termína sa bude konať aj zápis detí do špeciálnej materskej školy.

Na každého nového žiaka čaká prekvapenie.

Žiaci a učitelia Praktickej školy Vás pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 20. apríla 2016 od 10:00 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča.

Príďte sa pozrieť  a presvedčíte sa na vlastné oči, že aj naši žiaci sú veľmi šikovní. Praktické zručnosti získavajú v školskej kuchynke, keramickej dielni a iných odborných učebniach.