Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží. Veľmi často aj získavajú rôzne ocenenia. Tentokrát získal ocenenie za svoju výtvarnú prácu Viktor Klinga z materskej školy.

Zápis prvákov, ktorí do školy nastúpia v septembri 2016 sa bude konať v dňoch od 25. do 29. apríla 2016.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú navštevovať základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, alebo špeciálnu základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, alebo základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Na zápis je potrebné priniesť: rodný list, psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia.

V tomto termína sa bude konať aj zápis detí do špeciálnej materskej školy.

Na každého nového žiaka čaká prekvapenie.

Žiaci a učitelia Praktickej školy Vás pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 20. apríla 2016 od 10:00 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča.

Príďte sa pozrieť  a presvedčíte sa na vlastné oči, že aj naši žiaci sú veľmi šikovní. Praktické zručnosti získavajú v školskej kuchynke, keramickej dielni a iných odborných učebniach.

Vo štvrtok 21. januára 2016 poctil našu školu svojou návštevou pán Douglas Robinson z USA. Je to nevidiaci operný spevák, ktorý sa venuje aj zrakovo postihnutým deťom. V škole sa zúčastnil hodiny anglického jazyka a potom žiakom zo špeciálnej základnej školy ukázal svojho vodiaceho psa. Žiaci, ktorí mali záujem, mohli vyskúšať, ako vodiaci pes pracuje.