Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vedenie školy oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 12. mája 2017 sa budú konať prijímacie pohovory do Praktickej školy.

28. apríla 2017 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 95. výročia založenia prvej školy pre zrakovo postihnutých na Slovensku. V bohatom programe vystúpili súčasní aj bývalí žiaci, rodičia aj bývalí zamestnanci. Program sa niesol v duchu projektového vyučovania Úcta k človeku.

Vedenie školy oznamuje rodičom,

že  zápis do 1.ročníka  bude prebiehať v termíne od 9. 4. –12. 4. 2018.

 

Tohto roku sme mali Deň detí plný súťaží a hier. Najväčší úspech mali veľké lopty, do ktorých sa dá vojsť. Na záver sme si zatancovali pri živej hudbe.