Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na Festival vody, ktorý bude v priestoroch školy 1. decembra 2017.

Školský rok 2017/2018 sa začína 4. septembra 2017. Tento deň je možné aj privieť žiakov do internátu.

Dňa 19. mája 2017 pozývame všetkých, ktorí majú záujem vidieť našu školu. Priestory školy Vám ukážu a predstavia sami žiaci. Uvidíte naše triedy, odborné učebne, internát aj školský dvor.

Vedenie školy oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 12. mája 2017 sa budú konať prijímacie pohovory do Praktickej školy.