Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Svetelný box

V školskom roku 2011/2012 sme z Grantového programu Na pomoc deťom získali pomôcku svetlený box a materiály k nemu. Finančné prostriedky poskytli RWE Gas Slovensko v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska vo výške 1 907 €. Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči prispelo finančnou čiastkou 760 €. Svetelný box  využívame na zrakovú stimuláciu detí so zrakovým a  viacnásobným postihnutím. Rozvíjaním zachovaných zvyškov zraku  obohacujeme ich život o nové senzorické skúsenosti a zlepšujeme ich kvalitu života.

   

 

V máji 2012 si naša škola pripomenula 90. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola v Múzeu špeciálneho školstva otvorená výstava Hmat a sluch v procese vzdelávania. Krátky film z vernisáže natočila TV Levoča.

4. mája 2012 sa žiaci školy predviedli so svojimi schopnosťami na školskej akadémii v levočskom divadle. Popoludní sa konali oficiálne oslavy, na ktorých bol prítomný aj vedúci kancelárie prezidenta z Košíc pán Oto Szabo.

7. mája 2012 boli dvere školy otvorené dokorán pre všetkých, ktorých zaujíma, ako sa vzdelávajú nevidiaci. Prišli aj bývalí zamestnanci a bývalí žiaci školy. Pozreli si nové pomôcky, špeciálne učebne, prestavaný internát, vstavaný výťah a mnohí z nich vyjadrili úprimný obdiv nad tým, ako sa škola zmenila.

Reportáž televízie TA3, ktorá zachytáva atmosféru tohto dňa si môžete pozrieť na adrese:

http://www.ta3.com/embed/A3C94500-47A0-4683-B57B-072238E672E9.html

Prijímanie žiakov do praktickej školy

Do praktickej školy prijímame absolventov špeciálnej základnej školy variant A a variant B, ktorí sa v rámci ďalšieho vzdelávania chcú naučiť jednoduché práce zamerané na praktický život.

Prihlášku podáva žiak prostredníctvom výchovného poradcu na škole. Posledný termín na podatie prihlášky je 10. apríl 2012. Po tomto termíne je nutné kontaktovať riaditeľku školy PaedDr. Šarlotu Múdru a dohodnúť individuálny postup.

Prijímacie skúšky prebiehajú formou pohovoru. Môže byť prítomný aj rodič. V tomto roku je prijímací pohovor naplánovaný na 15. mája 2012.

ZÁPIS NOVÝCH ŽIAKOV

Zápis nových žiakov do prvého alebo prípravného ročníka prebieha v termíne od 6.2. – 10. 2. 2012. Konkrétny termín je možné dohodnúť individuálne, podľa možností rodičov. Na zápis je potrebné priniesť záznam zo špeciálnopedagogického vyšetrenia a správu psychológa.

 

Svoje dieťa môžete prihlásiť do:

Základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej,

Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej,

Špeciálnej základná škola  pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej.

Prijímame aj nové deti do Špeciálnej materskej školy.