Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

POZVÁNKA

Pozývame záujemcov z radov rodičov a ďalšiu odbornú verejnosť na prednášku s názvom: Sociálna legislatíva z hľadiska zrakového postihnutia. 

Prednáška sa bude konať dňa 26. októbra 2018 o 11:00 hod. v aule našej školy.

S uvedenou problematikou Vás oboznámi PaedDr. Jozef Hlubovič.

Školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018. V tento deň je možný aj príchod žiakov do internátu. Slávnostné otvorenie školského roka bude o 9:00 hodine v aule. Potom o 10:00 pozývame rodičov na celoškolské stretnutie rodičovského združenia. Okrem iného budeme podrobnejšie informovať o pobyte žiakov v škole v prírode, ktorú pripravujeme na 10. až 14. septembra 2018 v Radave, okres Nové Zámky.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

Ak máte dieťa so zrakovým postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

a obávate sa ako zvládne bežnú základnú školu príďte na

zápis do 1.ročníka  v termíne od 9. 4. –12. 4. 2018.

Jarné prázdniny pre žiakov Prešovského kraja a teda aj pre žiakov našej školy budú v termíne od 26. 2. do 2. 3. 2018. Odchod žiakov z internátu je v piatok 23.2.2018 po vyučovaní, najneskôr do 15:00 hodiny, príchod do internátu je možný v nedeľu 4.3.2018 po 15:00 hod.