Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V dňoch 3.-5. 8. 2013 sme sa zúčastnili zaujímavého stretnutia v Starom Saczi.  Projekt bol pod názvom  Stary Sacz – Lewocza letnie  spotkania  z muzyka i tradycja  a prizvali nás k nemu zástupcovia miest Levoča a starý Sacz.

Celodenný program prebiehal v Cyganoviciach – v Środowiskowym Domu Samopomocy. Tvorivé dielne zamerané na prácu s hlinou sa striedali s pohybovými aktivitami, prehliadkou mesta a záverečnou výstavou vytvorených diel z hliny. Deti so zrakovým a mentálnym handicapom strávili pekný víkend plný, nápaditosti,  tvorivosti a nových umeleckých zážitkov a inšpirácii. Spoznali nové prostredie a nových priateľov.

 

25. júna 2013 navštívil Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči japonský cisársky pár – princ a princezná Akišino v doprovode japonského veľvyslanca na Slovensku Akira Takamatsu s manželkou a slovenského veľvyslanca v Japonsku  Drahomíra Štosa.

Žiaci našej školy pre nich pripravili krátke privítanie v slovenských krojoch a zaspievali slovenskú ľudovú pieseň A okolo Levoči.

Po oficiálnom privítaní sa princ a princezná dali do rozhovoru s nevidiacimi žiakmi. Zaujímali sa, ako prebieha ich vzdelávanie, čím si vypĺňajú voľný čas a tiež, čo by v budúcnosti chceli robiť. Deti odovzdali vzácnej návšteve vlastnoručne vyrobený darček – žlté hlinené slniečko.

Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže The SCHOOL DANCE o najlepšie tanečné video.

 

Naše videá si môžete pozrieť na týchto adresách:

http://www.schooldance.sk/videa/the-blinds-harlem-shake.html

http://www.schooldance.sk/videa/aerobics-group-dance.html

http://www.schooldance.sk/videa/cha-cha-caca.html

 

Ak sa Vám páčia, dajte im svoj hlas! Ďakujeme.

Diagnostikoval očný lekár Vášmu dieťaťu tupozrakosť? Je to chyba vnímania zrakom, ktorú možno odstrániť správnymi cvikmi. V našom zariadení pracuje zdravotná sestra, ktorá pod odborným dohľadom lekára precvičuje deťom zrak. Ak ju Vaše dieťa potrebuje, neváhajte a kontaktujte nás.

Je Vaše dieťa v predškolskom veku a vy nemáte čas, denne s ním dochádzať na cvičenia? V tom prípade bude pre Vás ideálnym riešením prihlásiť ho k nám do špeciálnej materskej školy. V rámci bežného výchovno-vzdelávacieho programu absolvuje svoje cvičenia každý deň pod dohľadom skúsených pedagógov. Ďalšia výhoda našej materskej školy spočíva v nižšom počte detí v kolektíve. Všetky zložky výchovy sú realizované tak, ako v bežných materských školách.