Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vedenie školy upozorňuje rodičov na voľno, ktoré žiakom školy udelila riaditeľka školy na dni 28. a 29. októbra 2019. Vyučovanie v októbri bude končiť 25.10.2019, potom budú mať žiaci celý týždeň voľný (je tam štátny sviatok a jesenné prázdniny) a školské vyučovanie sa začne v pondelok 4. novembra 2019.

Vedenie školy oznamuje,

že začiatok školského roku 2019/2020 bude 2. septembra 2019. Slávnostné stretnutie žiakov bude o 9:00 hod. a stretnutie rodičov o 9:45 hod. v aule školy.

Vedenie školy oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude v dňoch od 8. do 12. apríla 2019. Presný termín je možné dohodnúť telefonicky na č. 053/4514795. K zápisu je potrebné priniesť rodný list a všetky vyšetrenia, ktoré dieťa absolvovalo (psychologické, špeciálnopedagogické, očné, logopedické, neurologické a podobne).

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdávala ministerka školstva Martina Lubiová ocenenia najlepším pracovníkom školstva. Sme veľmi hrdí, že medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami bola ocenená ja naša pracovníčka Eleonóra Hurtuková, ktorá dostala malú Gorazdovu medailu. Pani Hurtuková pracuje v CŠPP a v práci s deťmi  raného a predškolského veku dosahuje veľmi dobré výsledky.