Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Počnúc pondelkom 18. 5. 2020 sa služby v škole rušia. Zamestnanci sa budú riadiť pokynmi svojich priamych nadriadených, ktorí ich do práce budú volať podľa toho, akú prácu bude potrebné vykonať.

Vrátnica pracuje v čase od 7:30 do 12:00 hod.