Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdávala ministerka školstva Martina Lubiová ocenenia najlepším pracovníkom školstva. Sme veľmi hrdí, že medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami bola ocenená ja naša pracovníčka Eleonóra Hurtuková, ktorá dostala malú Gorazdovu medailu. Pani Hurtuková pracuje v CŠPP a v práci s deťmi  raného a predškolského veku dosahuje veľmi dobré výsledky.