Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

POZVÁNKA

Pozývame záujemcov z radov rodičov a ďalšiu odbornú verejnosť na prednášku s názvom: Sociálna legislatíva z hľadiska zrakového postihnutia. 

Prednáška sa bude konať dňa 26. októbra 2018 o 11:00 hod. v aule našej školy.

S uvedenou problematikou Vás oboznámi PaedDr. Jozef Hlubovič.