Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 

Ak máte dieťa so zrakovým postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

a obávate sa ako zvládne bežnú základnú školu príďte na

zápis do 1.ročníka  v termíne od 9. 4. –12. 4. 2018.