Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Dňa 19. mája 2017 pozývame všetkých, ktorí majú záujem vidieť našu školu. Priestory školy Vám ukážu a predstavia sami žiaci. Uvidíte naše triedy, odborné učebne, internát aj školský dvor.