Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

28. apríla 2017 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 95. výročia založenia prvej školy pre zrakovo postihnutých na Slovensku. V bohatom programe vystúpili súčasní aj bývalí žiaci, rodičia aj bývalí zamestnanci. Program sa niesol v duchu projektového vyučovania Úcta k človeku.