Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V piatok 20. mája 2016 navštívili našu školu učitelia zo škôl pre zrakovo postihnutých z Litvy. Spoločným jazykom bola v tomto prípade ruština. Medzi spoločné témy patrila starostlivosť o deti s binokulárnym postihnutím a vyučovanie špecifických predmetov.