Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zápis prvákov, ktorí do školy nastúpia v septembri 2016 sa bude konať v dňoch od 25. do 29. apríla 2016.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú navštevovať základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, alebo špeciálnu základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, alebo základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Na zápis je potrebné priniesť: rodný list, psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia.

V tomto termína sa bude konať aj zápis detí do špeciálnej materskej školy.

Na každého nového žiaka čaká prekvapenie.