Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vo štvrtok 21. januára 2016 poctil našu školu svojou návštevou pán Douglas Robinson z USA. Je to nevidiaci operný spevák, ktorý sa venuje aj zrakovo postihnutým deťom. V škole sa zúčastnil hodiny anglického jazyka a potom žiakom zo špeciálnej základnej školy ukázal svojho vodiaceho psa. Žiaci, ktorí mali záujem, mohli vyskúšať, ako vodiaci pes pracuje.