Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V dňoch 3.-5. 8. 2013 sme sa zúčastnili zaujímavého stretnutia v Starom Saczi.  Projekt bol pod názvom  Stary Sacz – Lewocza letnie  spotkania  z muzyka i tradycja  a prizvali nás k nemu zástupcovia miest Levoča a starý Sacz.

Celodenný program prebiehal v Cyganoviciach – v Środowiskowym Domu Samopomocy. Tvorivé dielne zamerané na prácu s hlinou sa striedali s pohybovými aktivitami, prehliadkou mesta a záverečnou výstavou vytvorených diel z hliny. Deti so zrakovým a mentálnym handicapom strávili pekný víkend plný, nápaditosti,  tvorivosti a nových umeleckých zážitkov a inšpirácii. Spoznali nové prostredie a nových priateľov.