Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

25. júna 2013 navštívil Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči japonský cisársky pár – princ a princezná Akišino v doprovode japonského veľvyslanca na Slovensku Akira Takamatsu s manželkou a slovenského veľvyslanca v Japonsku  Drahomíra Štosa.

Žiaci našej školy pre nich pripravili krátke privítanie v slovenských krojoch a zaspievali slovenskú ľudovú pieseň A okolo Levoči.

Po oficiálnom privítaní sa princ a princezná dali do rozhovoru s nevidiacimi žiakmi. Zaujímali sa, ako prebieha ich vzdelávanie, čím si vypĺňajú voľný čas a tiež, čo by v budúcnosti chceli robiť. Deti odovzdali vzácnej návšteve vlastnoručne vyrobený darček – žlté hlinené slniečko.