Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Diagnostikoval očný lekár Vášmu dieťaťu tupozrakosť? Je to chyba vnímania zrakom, ktorú možno odstrániť správnymi cvikmi. V našom zariadení pracuje zdravotná sestra, ktorá pod odborným dohľadom lekára precvičuje deťom zrak. Ak ju Vaše dieťa potrebuje, neváhajte a kontaktujte nás.

Je Vaše dieťa v predškolskom veku a vy nemáte čas, denne s ním dochádzať na cvičenia? V tom prípade bude pre Vás ideálnym riešením prihlásiť ho k nám do špeciálnej materskej školy. V rámci bežného výchovno-vzdelávacieho programu absolvuje svoje cvičenia každý deň pod dohľadom skúsených pedagógov. Ďalšia výhoda našej materskej školy spočíva v nižšom počte detí v kolektíve. Všetky zložky výchovy sú realizované tak, ako v bežných materských školách.