Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Svetelný box

V školskom roku 2011/2012 sme z Grantového programu Na pomoc deťom získali pomôcku svetlený box a materiály k nemu. Finančné prostriedky poskytli RWE Gas Slovensko v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska vo výške 1 907 €. Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči prispelo finančnou čiastkou 760 €. Svetelný box  využívame na zrakovú stimuláciu detí so zrakovým a  viacnásobným postihnutím. Rozvíjaním zachovaných zvyškov zraku  obohacujeme ich život o nové senzorické skúsenosti a zlepšujeme ich kvalitu života.