Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Prijímanie žiakov do praktickej školy

Do praktickej školy prijímame absolventov špeciálnej základnej školy variant A a variant B, ktorí sa v rámci ďalšieho vzdelávania chcú naučiť jednoduché práce zamerané na praktický život.

Prihlášku podáva žiak prostredníctvom výchovného poradcu na škole. Posledný termín na podatie prihlášky je 10. apríl 2012. Po tomto termíne je nutné kontaktovať riaditeľku školy PaedDr. Šarlotu Múdru a dohodnúť individuálny postup.

Prijímacie skúšky prebiehajú formou pohovoru. Môže byť prítomný aj rodič. V tomto roku je prijímací pohovor naplánovaný na 15. mája 2012.