Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

ZÁPIS NOVÝCH ŽIAKOV

Zápis nových žiakov do prvého alebo prípravného ročníka prebieha v termíne od 6.2. – 10. 2. 2012. Konkrétny termín je možné dohodnúť individuálne, podľa možností rodičov. Na zápis je potrebné priniesť záznam zo špeciálnopedagogického vyšetrenia a správu psychológa.

 

Svoje dieťa môžete prihlásiť do:

Základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej,

Základnej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnej,

Špeciálnej základná škola  pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej.

Prijímame aj nové deti do Špeciálnej materskej školy.