Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

Pri príležitosti osláv 100. výročia založenia základnej školy pre nevidiacich v Levoči pozývame bývalých žiakov na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční  v utorok 28. júna 2022.

Od 9:00 hod. budú prebiehať prehliadky školy, na ktorých budú návštevníkov sprevádzať súčasní žiaci školy.

O 11:00 je naplánované spoločné stretnutie v aule školy a po ňom bude možnosť pospomínať na „staré časy“. Ak nám to počasie dovolí, na školskom dvore uvaríme chutný kotlíkový guláš.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili telefonicky na čísle 053/4512395 alebo mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.