Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V školskom roku 2022/2023 bude prebiehať celoročné projektové vyučovanie na tému: v každom z nás je niečo vzácne, objavme to spolu.

V rámci tejto myšlienky budeme vytvárať príležitosti na objavenie nových talentov. Budú to nielen súťaže v speve, recitovaní, kreslení, rôznych športoch a podobne, ale tiež rôzne prehliadky a workshopy. 

Okrem toho vyzveme žiakov, aby si všímali dobré vlastnosti svojich spolužiakov, pretože aj vlastnosti ako ochota pomáhať, empatia, súdržnosť a podobne sú to vzácne, čo sa v každom človeku môže nachádzať.