Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zmluvy 2017

Názov zmluvy Číslo zmluvy Meno, adresa účastníka zmluvy IČO účastníka zmluvy Celková hodnota zmluvy s DPH Dátum uzavretia zlmuvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Ustanovenia VOP
 Zmluva o uverejnení inzercie QUO-31793-Q1B2/1  Mediatel,s.r.o,Miletičova 21,Bratislava  35859415  309,60  1.2.2017  2.2.2017  31.1.2018   
 Zmluva o vypožičke nehnuteľného majetku štátu    Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, 05401 Levoča 42085390    20.1.2017  21.1.2017  31.1.2022   
 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenskej praxe 17/36/051  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hraničná 667/13, 05801 Poprad  30794536    16.2.2017  17.2.2017     
 Zmluva o dielo 090617  Ing.ARCH. Ľubomír Korman,Rázusova 2672/21,05801 Poprad  34893768  5800  9.6.2017  10.6.2017  17.7.2017   
 Zmluva o dielo   Stavebná prevádzkáreň, s.r.o, Probstnerova cesta 9,05401 Levoča   36451975  74796,44 €  6.7.2017  10.7.2017  30.9.2017   
Zmluva o pripojení  8003860817  SPP, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava  35910739  216,36 €  28.8.2017  29.8.2017  31.8.2019   
Zmluva o prenájme...    Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov,Partizánska 8,Dubnica       11.9.2017 1.10.2017  15.6.2018   
Dohoda o aktivačnej činnosti   17/36/52A/72 ÚPSVaR, Hraničná 667/13,05801 Poprad  30794536  21 €  2.10.2017  31.3.2018  26.9.2017   
 Kúpna zmluva   Mgr. Gustáv Krajči,Kuzmanyho 16,05201 Sp.N.Ves    150,- €  16.10.17  17.10.17  30.10.17   
Zmluva o prenájme ľadovej plochy  35/sš/2017   Technické služby mesta,Hradby 2,05401 Levoča 35528052  0,50€/hod./žiak  18.10.17  19.10.17  30.4.2018   
Zmluva o kratkodobej vypožičke    Spojená škola internátna,Nám. Š. Kluberta 1, Levoča  42085390  7,- €/hod.  8.11.17  9.11.17  28.6.2018   
Zmluva o dielo    Štefan Ilaš,Francisicho 36,Levoča  34805559 39985,60 €  24.11.17  27.11.2017  31.12.2017