Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Po ukončení dištančného vzdelávania sú žiaci povinní nastúpiť do školy na riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 

Nemusia nastúpiť len tí žiaci, ktorí majú niektorí z týchto dôvodov:

  • Pozitívny test na Covid 19 u žiaka
  • Pozitívny test na Covid 19 u osoby, ktorá žije s žiakom v spoločnej domácnosti
  • Blízky kontakt žiaka s osobou pozitívnou na Covid 19 v posledných 5 dňoch
  • Iné akútne ochorenie žiaka.

Neúčasť žiaka na školskom vyučovaní môže ospravedlniť lekár, alebo rodič (5 pracovných dní).

 

Pri nástupe do školy budeme žiadať od každého rodiča žiaka, aby sa preukázal platným certifikátom na ochorenie COVID, nie starším ako 3 dni s negatívnym výsledkom. Kto takýto certifikát nemá, môže sa dať otestovať v Levoči.