Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Relácia Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy bude mať od pondelka (30.3.) dvojnásobné trvanie, teda 90 minút. Prinesie už aj aktivity pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Televízia sa pre pokračovanie relácie rozhodla aj vďaka nadpriemernej sledovanosti a vynikajúcim reakciám divákov.

Školský klub sa vysiela na Dvojke každý pracovný deň od 9:15. Relácia bude rozdelená do troch blokov – vyučovanie pre 1.-2. ročník, 3.-4. ročník a 5.-7. ročník ZŠ. Každý deň bude vysielaniu dominovať jeden predmet. Naďalej však bude pokračovať medzipredmetový charakter vyučovania a úlohy budú stavané tak, aby v sebe pokrývali viaceré problematiky.

"K moderátorovi a učiteľom do vysielania pribudne aj metodik. Ten najmä rodičom vysvetlí, na čo sa jednotlivé úlohy zameriavajú a aké zručnosti rozvíjajú. Veríme, že takéto vysvetlenie pomôže divákom lepšie pochopiť spôsob koncipovania úloh a dá im tipy, ako s deťmi doma pracovať,“ povedal Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia.

Školský klub vzniká vďaka podpore ČSOB nadácie. Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu zabezpečuje Indícia. Učitelia sú z viacerých škôl z rôznych slovenských miest.