Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

18.5. 2023 k nám prišli youtuberi. Prostredníctvom edukatívneho predstavenia Nedaj sa! ... hovor o tom poukázali na problémy dnešnej doby: šikanovanie, rasizmus, fyzické násilie, či kyberšikana. 

Na konci predstavenia škola dostala certifikát, v ktorom sa zaväzuje šíriť posolstvo predstavenia a na ktorom sú uvedené dôležité kontakty poskytujúce pomoc.