Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pred pár dňami sme v škole privítali ministra školstva Jána Horeckého. Pozrel si popoludňajšie aktivity detí v špeciálnej materskej škole, oddelenia v internáte aj malých umelcov na keramickom krúžku. Nosnou témou návštevy bola diskusia o prebiehajúcej transformácii centier poradenstva a prevencie.