Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Cieľom tematického dňa pre mladších žiakov bolo zábavnou formou upevniť 
číselné rady štvorciferných čísel, porovnávanie čísel, praktickými činnosťami získať zručnosť v práci s metrom (meranie - výška, šírka, dĺžka daných predmetov, danej plochy a vedieť v praxi vypočítať obvod obdĺžnika), získať skúsenosť pri práci s váhou - jednotky hmotnosti, sčitovanie odčitovanie (aj pomocou kalkulačky), porovnávanie, radenie.