Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 8. 2. 2021 sme opäť spustili prezenčnú formu vyučovania, to znamená, že žiaci všetkých ročníkov môžu chodiť do školy a učiť sa v triede so svojimi spolužiakmi. V prevádzke je tiež školský klub, školská jedáleň, materská škola, školský internát. 

Pred príchodom žiakov do školy vždy v pondelok, alebo v prvý deň príchodu, je rodič povinný podpísať prehlásenie o tom, že dieťa nejaví známky akútnej choroby, nebolo v priamom kontakte s osobou chorou na Covid 19 a nie je v karanténe. Ďalej rodič prehlasuje, že má platný negatívny certifikát na Covid 19. 

Ďalšie dni sa robí ranný filter - meranie teploty a dezinfekcia rúk.

Platný negatívny certifikát na Covid 19 tiež vyžadujeme od žiakov 2. stupňa a praktickej školy, ktorí sú ubytovaní v internáte a to pri každom príchode z domáceho prostredia do internátu.