Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Firma Business Lease nahrala vianočný pozdrav spolu s niekoľkými žiakmi našej školy. Deťom za odmenu venovala rôzne darčeky a veľkú tortu.

Klip si môžete pozrieť na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=dXjalMOm-y4&feature=youtu.be

Potešte sa spolu s nami z peknej vianočnej pesničky!

V našej škole pribudla nová terapia pre žiakov. Ide o fototerapiu.

Fototerapia – liečba zdravým svetlom predstavuje alternatívnu terapeutickú metódu. Jej použitie je vhodné predovšetkým v zimných mesiacoch, počas zamračených dní a pre ľudí, ktorí majú z rozličných dôvodov nedostatok svetla.

Bez nežiaducich účinkov prispieva k normalizácii porúch denného cyklu spánok – bdenie, navodzuje normálnu duševnú pohodu a pomáha napraviť sezónne psychické ťažkosti (depresia, úzkosť spavosť, priberanie na váhe ...). Jej použitie je opodstatnené tiež pri psychosomatických ochoreniach (bolesti hlavy, svalov ...).

V našej škole je  fototerapia využívaná na podporu pozitívneho naladenia žiaka, jeho motivácie, pozornosti, sviežosti.

Terapie prebiehajú pravidelne u školskej psychologičky. Ide o príjemnú a rýchlu metódu.  Intervencia je pre žiakov školy poskytovaná bezplatne.

V dňoch 3.-5. 8. 2013 sme sa zúčastnili zaujímavého stretnutia v Starom Saczi.  Projekt bol pod názvom  Stary Sacz – Lewocza letnie  spotkania  z muzyka i tradycja  a prizvali nás k nemu zástupcovia miest Levoča a starý Sacz.

Celodenný program prebiehal v Cyganoviciach – v Środowiskowym Domu Samopomocy. Tvorivé dielne zamerané na prácu s hlinou sa striedali s pohybovými aktivitami, prehliadkou mesta a záverečnou výstavou vytvorených diel z hliny. Deti so zrakovým a mentálnym handicapom strávili pekný víkend plný, nápaditosti,  tvorivosti a nových umeleckých zážitkov a inšpirácii. Spoznali nové prostredie a nových priateľov.

 

25. júna 2013 navštívil Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči japonský cisársky pár – princ a princezná Akišino v doprovode japonského veľvyslanca na Slovensku Akira Takamatsu s manželkou a slovenského veľvyslanca v Japonsku  Drahomíra Štosa.

Žiaci našej školy pre nich pripravili krátke privítanie v slovenských krojoch a zaspievali slovenskú ľudovú pieseň A okolo Levoči.

Po oficiálnom privítaní sa princ a princezná dali do rozhovoru s nevidiacimi žiakmi. Zaujímali sa, ako prebieha ich vzdelávanie, čím si vypĺňajú voľný čas a tiež, čo by v budúcnosti chceli robiť. Deti odovzdali vzácnej návšteve vlastnoručne vyrobený darček – žlté hlinené slniečko.