Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vedenie školy:

PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka Spojenej školy internátnej

Dušan Netík, zástupca riaditeľa pre Základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Mgr. Viera Kamenická, zástupca riaditeľa pre Špeciálnu základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnu, Špeciálnu materskú školu a Praktickú školu

Mgr. Štefan Dredan, vedúci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Mgr. Tatiana Huszthyová, vedúca výchovy v školskom internáte

Mária Majerská – vedúca školskej jedálne

Ľudmila Gurčíková – hospodárka školy

Pri škole pôsobí odborová organizácia OZ PŠaV. Predseda: Mgr. Žaneta Mlynárová

Rada školy

Predseda: Mgr. Mária Hlavajová – zastupuje pedagogických zamestnancov školy

Gabriela Bašistová – zastupuje pedagogických zamestnancov školy

Ing. Dagmar Gembická – zastupuje nepedagogických zamestnancov školy

PaedDr. Peter Richman – zastupuje OÚ v Prešove

PhDr. Marek Havrila PhD. – zastupuje OÚ v Prešove

Mgr. Alžbeta Malíčková– zastupuje OÚ v Prešove

Bc. Helena Žilková – zastupuje OÚ v Prešove

Branislav Titák – zastupuje rodičov

Miroslav Kožuško – zastupuje rodičov

Zuzana Poláková – zastupuje rodičov

Bc. Jana Kotarbová – zastupuje rodičov

 

Výchovný poradca

Mgr. Jana Motyková