Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  APRÍL  2018

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

4.4.2018

9:40

Členská schôdza OZ

aula

5.4.2018

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Kancelária ZR

10.4.2018

7:40

Stretnutie žiakov

Aula

10.4.2018

14:00

Valné zhromaždenie ZP ZŠINS

Aula

11.4.2018

9:45

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

17.4.2018

14:00

Stretnutie tyfloped. PK

zborovňa

17.4.2018

14:00

Žiacky parlament

Podateľňa

17.4.2018

15:00

PK Logopedická – Metóda podľa Eľkonina

Aula

24.4.2018

14:00

Pedagogická rada

Zborovňa

26.4.2018

11:00

Rada školy

Podateľňa

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

7. alebo 8. 4. 2018

 

Pohyb bez bariér – krajské kolo

Košice

Orlovská

10.4.2018

10:00 – 11:40

Čítanie v knižnici

Mestská kniž. Levoča.

Švedová

10.4.2018

13:55 – 15:20

Beseda Deti a drogy I – VIII.A, VIII.A, IX.A

MŠŠ v Levoči

Schneider

10. 4. 2018

18:00

„Život v prírode“ – vedomostná súťaž pre starších žiakov

Denná izba 2. rodiny

Petrovičová

11.4.2018

 

Vranka Florenťanka – III.A

Mestská kniž. Levoča.

Zemčáková

12.4.2018

O 15,00

Besiedka s rodičmi ŠMŠ-Zdravé zúbky

ŠMŠ

Garneková

14. – 15. 4. 2018

 

Beh Devín Bratislava

Bratislava

Kočiš

17. 4. 2018

8:00 – 10:45

Školské kolo – Speeling Bee kat. I.A – 5.– 7. roč.

Triedy podľa zadelenia

Semanová

17. 4. 2018

10:55 – 12.35

Školské kolo – Speeling Bee kat. II.A – 8.–9. roč.

Triedy podľa zadelenia

Semanová

17.4.2018

13:55 – 15:20

Beseda Deti a drogy II – VIII.A, VIII.A, IX.A

MŠŠ v Levoči

Schneider

17. 4. 2018

18:00

Mesiac lesov – kvíz pre mladších žiakov

Denná izba 3. rodiny

Ondrejková Iveta

18. – 21. 4. 2018

 

18. ročník súťaže v POSP

Liptovský Ján

Halásová

20. – 22. 4. 2018

 

Súťaž v AST

Bratislava

Hardoň

21. alebo 22.4.2018

 

Pohyb bez bariér – celoslovenské kolo

Žilina

Orlovská

24.4. 2018

8,00 – 13,25

Podľa rozpisu jednotlivých skupín

Deň Zeme

Areál školy

Bendžalová

Mogrovičová

Švedová

Schneider

25.4.2018

 

Projekt. vyučovanie – pohyb vo vode IV.C

Čingov

Orlovská

26.4.2018

 

Stretnutie s p. Milčákovou – II.A

Mestská kniž. Levoča.

Mogrovičová

26.4.2018

 

Gaňov literárny Prešov

Prešov

Hlavajová

Podľa dohody

 

Turistická vychádzka

Okolie Levoča

Mogrovičová, Dredanová

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

Dolná chodba

Žiaci IV.C - Orlovská

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

3.4.2018

AUS

Prešov

Ružbacká, Babejová B., Garneková

4.4.2018

AUS ZP

Zvoz žiakov

Kopkášová

5.4. 2018

AUS

Smižany, Ferčekovce

Hurtuková

7.4.2018

AUS ZP

Košice

Orlovská + žiaci

9.4.2018

AUS

P

MŠ Francisciho, Levoča

ŠZŠ F. Kráľa, Levoča

ZŠ Francisciho, Levoča

Hurtuková, Gibalová

Fedáková

10.4. 2018

AUS

Hrabušice, Vydrník

Hurtuková

11.4.2018

AUS

Podbanské

Múdra

12.4.2018

AUS

ZŠ Stará Bystrica, Skalité, Oščadnica

Hurtuková, Dredan

13.4.2018

AUS

Podbanské

Múdra

16.4. 2018

AUS

MŠ Francisciho, Levoča

Hurtuková, Gibalová

17.4.2018

AUS

Teplička

Hurtuková

19.4. 2018

AUS

DD Bytča

Hurtuková, Dredan

23.4.2018

AUS

MŠ Francisciho, Levoča

Hurtuková, Gibalová

24.4. 2018

AUS

ZŠ Karpatská Žilina, Púchov

Hurtuková, Dredan

26.4.2018

AUS

Detva

Hurtuková

26.4.2018

AUS ZP

Prešov

Hlavajová + žiaci

30.4.2018

AUS

MŠ Francisciho, Levoča

Hurtuková, Gibalová

 

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

26. 4. 2018

Podklady do mesačného plánu práce

Všetci pracovníci

26. 4. 2018

Dochádzka

Ostatní ped. zamestnaci

27.4.2018

Export RIS

Kamenická, Netík

 


 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

3.4.2018

Metodický deň učiteliek MŠ

SŠI, Masarykova 20 Prešov

Ružbacká, Babejová B., Garneková

11. – 14. 4. 2018

Stretnutie riaditeľov škôl

Podbanské

Múdra

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

6. 4. 2018

Piatok

Petrovičová

7. 4. 2018

Sobota

Ondrejková E.

8. 4. 2018

Nedeľa

Strižovský

13. 4. 2018

Piatok

Krištofóryová

14. 4. 2018

Sobota

Bartko

15. 4. 2018

Nedeľa

Petrovičová

20. 4. 2018

Piatok

Ondrejková I.

21. 4. 2018

Sobota

Strižovský

22. 4. 2018

Nedeľa

Bartko

27. 4. 2018

Piatok

Gajdošová

28. 4. 2018

Sobota

Ondrejková E.

29. 4. 2018

Nedeľa

Hardoň

 

 

Dôležité termíny

 

29.3. – 3.4.2018

Veľkonočné prázdniny

3.4.2018 po 15:00

Možný príchod do internátu

9. – 13. 4. 2018

Zápis žiakov do 1. ročníka

9. – 13. 4. 2018

Prax študentov UK Bratislava

16. – 20. 4. 2018

Prax študentov UK Bratislava

16. – 30.4.2018

Prax študentka Martofová

23. – 27. 4. 2018

Prax študentov UK Bratislava

Do 27.4.2018

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

Zodpovedný

12.4.2018 o 15:00

Besiedka s rodičmi ŠMŠ-Zdravé zúbky

ŠMŠ

Garneková

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola v ŠJ

 

Hospitácie zamerané na projektové vyučovanie

 

Hospitácie so zameraním na dodržiavanie pedagogických a špeciálnopedagogických zásad

Netík

Kontrola dochádzky

 

Priebežná kontrola  triednej dokumentácie

 

Kontrola dochádzky žiakov

 

Hospitácie zamerané na prírodovedné predmety v 5. – 9.  ročníku ZŠ

Kamenická

Hospitácie zamerané na  odborno – praktické predmety v Praktickej škole

 

Hospitácie zamerané  na pohyb a pobyt vonku v ŠMŠ  

 

Priebežná kontrola zadávania známok do internetovej žiackej knižke vo všetkých organizačných zložkách

 

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

Huszthyová

Kontrola  zabezpečenia akcií pre deti z hľadiska bezpečnosti.

 

Hospitácie zamerané na sebaobsluhu.

Dredan

Kontrola  dodržiavania legislatívnych predpisov týkajúcich sa činnosti CŠPP

Majerská

Kontrola času výdaja hlavných a doplnkových jedál

 

Kontrola dokumentácie HACCP

Gurčíková

Kontrola v zaobchádzaní a manipulácia s pracovným a strojným zariadením

 

Kontrola  prania, žehlenia a opravy bielizne

 

Plánované revízie, opravy a rekonštrukcie v škole

 

Podľa dohody

Revízia a oprava detského ihriska