Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  NOVEMBER  2017

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

2.11.2017

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Kancelária ZR

7.11.2017

14:00

MZ a PK 

podľa pokynov vedúcich

8.11.2017

9:45

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

14.11.2017

14:00

Gremiálna porada

Podateľňa

21.11.2017

14:00

Pedagogická rada

Zborovňa

28.11.2017

14:00

Žiacky parlament

Podateľňa

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3.11.2017

10:00

Ukončenie projektu: "Tajuplný svet knižných príbehov"

Aula

Halásová

4. 11. 2017

 

Turistická vychádzka – pozorovanie zmien v prírode

Levočské pohorie

 

Hardoň

7.11.2017

7:40

Stretnutie žiakov školy

Aula

Tr.učitelia

7.11.2017

10:30

Deň materských škôl

Mestský park Levoča

Garneková

7.11. 2017

 

Profesijná príprava žiakov PS,ZS-exkurzia RSZP

 

Hlubovič, Hlavajová

9. 11. 2017

18:00

„Hádanky“ – kvíz pre mladších žiakov

1. rodina

Petrovičová

10.11.2017

10:00 – 11:00

Múzeum špeciálneho školstva

Levoča

Dreanová, Mogrovičová

13.11.2017

10:00 – 12:00

Nevidiaci bez bariér (VI.A, VII.A, VIII.A, VIII.B, IX.A)

Levoča

Pavlová, Szitáriová

13. 11. 2017

13:00

Súťaž v prednese duchovnej poézie a prózy

Spišská Nová Ves

Zalčíková, Motyková

14.11.2017

10:00

Futbalový zápas III.A – IV.A

Školské ihrisko

Jakubovičová, Zemčáková

14.11.2017

13:55 – 15:20

Aj ty si ohrozený (IX.A, VIII.C, I.K, II.K)

MŠŠ Levoča

Schneider

15.11.2017

10:00 – 11:40

Projektové vyučovanie - Hry a súťaže v telocvični

Telocvičňa školy

Mogrovičová Dredanová

16.11.2017

10:00 – 11:40

Beseda - Naučme sa spolu vychádzať – Deň tolerancie (II.A, III.A, IV.A, IV.C)

Aula

Schneider

20. alebo 27. 11. 2017

Podľa dohody

Aj pohyb musí byť zdravý (8. A + 8. B)

SZŠ

Semanová

21. 11. 2017

14:00

Tvorivá dielňa: Viazanie jesenných kytičiek

4. rodina

Krištofóryová

22.11.2017

8:00 – 13:00

Testovanie T (žiaci V.A)

Trieda V.A

Motyková

22.11.2017

8:00 -

9:30

Haptické mapy – vybraní ZP žiaci

 

Kamenická, Majerská

22.11. 2017

 

Projektové vyučovanie -Exkurzia vo fitnes centre, návšteva výživového poradcu a bio obchodu (PŠ)

 

Hlavajová, Foltinská

28.11.2017

13:55 – 15:20

Beseda – Aj ty si ohrozený. (VII.A, VIII.A, VIII.B)

MŠŠ Levoča

Schneider

28. 11. 2017

18:00

„Najväčšie mestá sveta“ – zemepisný kvíz pre starších žiakov

Aula

Rišová

29.11.2017

9:00

Projekt. vyučovanie – zdravý pohyb vo vode IV.C

Čingov

Orlovská

Podľa dohody

10:00 – 11:30

Exkurzia v SZŠ v Levoči (VIII.A, VIII.B, IX.A)

SZŠ v Levoči

Motyková

Podľa dohody

 

Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka

Poráč

Kočiš

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

Dolná chodba

Mogrovičová a žiaci II.A

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

2.11.2017

AUS ZP

Zvoz žiakov

Ďatková

7.11.2017

AUS

MŠ Hanulova, Spišská Nová Ves

Hurtuková, Gibalová

8.11.2017

AUS

MŠ Krasku, Sp. Nová Ves

Hurtuková, Gibalová

9.11.2017

AUS

Matejovce

Hurtuková,

13.11.2017

AUS

Svit, Horská 48

Hurtuková, Hlubovič

16.11.2017

AUS ZP

Bratislava

Gembická

16.11.2017

AUS

Hriňová, Liptovský Mikuláš

Hurtuková, Dredan

21.11.2017

AUS

MŠ Gorazdova, Spišská Nová Ves

Hurtuková, Gibalová

22.11.2017

AUS

Košice, Kostoľany n. Hornádom

Hurtuková

23.11.2017

A

Prešov

Jakubovičová

28.11.2017

AUS

Prešov, Kaľša

Hurtuková

29.11.2017

AUS

Markušovce

Hurtuková, Gibalová

30.11.2017

AUS

Lomnička, Kežmarok

Jakubovičová, Dredan

1.12.2017

AUS ZP

Odvoz žiakov

Ďatková

 

 

 

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

22.11. 2017

Seminár Haptické mapy

SKN Levoča

Kamenická, Majerská

 

 

Dôležité termíny

 

6. – 16. 11. 2017

Prax študentov IJP – podľa rozpisu

20. – 30. 11. 2017

Prax študentov PdF UK – podľa rozpisu

Do 28.11.2017

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

1.12.2017 do 15:00

Povinný odchod z internátu

3.12.2017 po 15:00

Možný príchod do internátu

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

Do 16.11.2017

Podklady do PKV

Pedag. odborní zamestnanci

27.11.2017

Podklady do mesačného plánu práce

Všetci pracovníci

27.11.2017

Dochádzka

Ostatní ped. zamestnaci

28.11.2017

Export RIS

Kamenická, Netík

 

 

Podujatia realizované pre rodičov

 

Termín

Podujatie

Miesto realizácie

Zodpovedný

2.11. 2017

Sociálna legislatíva z hľadiska zrakového postihnutia – individuálne poradenstvo

Aula,   8:30

 

J. Hlubovič, CŠPP

 

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

3. 11. 2017

Piatok

Ondrejková Eva

4. 11. 2017

Sobota

Hardoň

5. 11. 2017

Nedeľa

Bašistová

10. 11. 2017

Piatok

Krištofóryová

11. 11. 2017

Sobota

Huszthyová

12. 11. 2017

Nedeľa

Rišová

17. 11. 2017

Piatok

Bartko

18. 11. 2017

Sobota

Strižovský

19. 11. 2017

Nedeľa

Gajdošová

24. 11. 2017

Piatok

Krištofóryová

25. 11. 2017

Sobota

Hardoň

26. 11. 2017

Nedeľa

Petrovičová

 


 

Plánované kontroly a hospitácie

 

Múdra

Kontrola dodržiavania pracovného času a jeho účelného využívania v súlade s pracovnou náplňou

 

Hospitácie zamerané na žiakov vzdelávaných individuálne.

Netík

Priebežná kontrola  triednej dokumentácie

 

Kontrola dochádzky

 

Kontrola dochádzky žiakov

 

Hospitácie zamerané na matematiku v 1. – 4.ročníku ZŠ

Kamenická

Hospitácie v ŠZŠ zamerané na vyučovanie TEV a ZTV – variant A,B, C

 

Priebežná kontrola  triednickej dokumentácie v ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ

 

Priebežná kontrola práce sociálnej pracovníčky

 

Kontrola zadávania známok v internetovej žiackej knižke

 

Kontrola efektívneho využitia pracovného času zamestnancov

Huszthyová

Kontrola dodržiavania pracovnej doby.

 

Hospitácie zamerané na sebaobsluhu.

Dredan

Kontrola osobných spisov klientov CŠPP

Majerská

Kontrola dodržiavania  noriem prípravy jedál.

 

Kontrola dochádzky.

Regec

Kontrola pracovných a strojných prostriedkov

 

Kontrola vybavenosti a stav motorového vozidla