Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Školský rok 2017/2018 sa začína 4. septembra 2017. Tento deň je možné aj privieť žiakov do internátu.

Dňa 19. mája 2017 pozývame všetkých, ktorí majú záujem vidieť našu školu. Priestory školy Vám ukážu a predstavia sami žiaci. Uvidíte naše triedy, odborné učebne, internát aj školský dvor.

Vedenie školy oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 12. mája 2017 sa budú konať prijímacie pohovory do Praktickej školy.

28. apríla 2017 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 95. výročia založenia prvej školy pre zrakovo postihnutých na Slovensku. V bohatom programe vystúpili súčasní aj bývalí žiaci, rodičia aj bývalí zamestnanci. Program sa niesol v duchu projektového vyučovania Úcta k človeku.